Attempts to Read the World (Differently)

10 september 2014 t/m 31 december 2018
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
(tenzij anders aangegeven)

ARW(D)programma-overzicht (wordt aangevuld):
WeberWoche (2014)
Neïl Beloufa: Counting on People (2015)
Gareth Moore: A Burning Bag as a Smoke-Grey Lotus (2015)
Tank Man van Fernando Sánchez Castillo (2015) in Atrium Den Haag
Display Show (2016) - transformeerde in ->
Another Reality. After Lina Bo Bardi (2016)
Dunja Herzog: The Word For World Is Forest (2016) bij 1646
Three Exhibitions in Five Acts: Max de Waard, Monira Al Qadiri, Jean Katambayi (2016 - 2017)
Céline Condorelli: Proposals for a Qualitative Society (Spinning) (9 september t/m 19 november 2017)
Uncertainty Seminars (2017 - 2018)

"Al minstens 2500 jaar denkt iedere generatie dat nu het moment is aangebroken waarop de veranderingen niet meer te overzien zijn. De uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus 'Alles stroomt, niets blijft' is daar een voorbeeld van en alle generaties daarna hebben dat gevoel behouden. Maar al die tijd zijn er ook pogingen ondernomen om samen te navigeren in die onoverzichtelijke wereld."
- filosoof René Gude

Met het programma Attempts to Read the World (Differently) kijkt Stroom Den Haag op zoekende, intuïtieve wijze naar onze huidige wereld, de snelle ontwikkelingen daarin en mogelijke toekomsten. We doen daarmee een poging om instrumenten te ontwikkelen en manieren te benoemen waarmee we deze kantelperiode kunnen lezen. Immers, vanuit een paradigma wissel is het lastig, zo niet onmogelijk om ons een voorstelling te maken van de nieuwe wereld die zich aan het aftekenen is. Kunstenaars zijn bij uitstek de goede gidsen die we nodig hebben bij zo'n zoektocht. Hun antennes, gevoeligheid, open blik, onbevooroordeelde kijk (ze zijn immers niet dienstbaar aan bepaalde structuren) stellen hen in staat zich een voorstelling te maken van die nieuwe wereld.

Filosoof René Gude maakt in het bovenstaande citaat duidelijk dat de fundamentele verandering en daarmee gepaard gaande onoverzichtelijkheid, die veel mensen nu ervaren niet nieuw zijn. Maar er is meer aan de hand. Transitie deskundige Jan Rotmans spreekt van een kantelperiode: onze tijd is niet een tijdperk van verandering maar we maken een verandering van tijdperk door, een paradigma wisseling. Een verandering van tijdperk is een bijzondere periode waarin bestaande structuren onomkeerbaar veranderen. Zo'n kantelperiode levert niet alleen kansen op maar wordt ook gekenmerkt door chaos, turbulentie en onzekerheid. Zeker nu omdat we, in de woorden van Rotmans, in de overgangsfase zitten. Zaken die vertrouwd waren, schudden op hun grondvesten en dit maakt dat we de wereld als onleesbaar ervaren.

De veranderingen die onze huidige tijd kenmerken variëren van welhaast onoverzichtelijk groot en wereldomvattend (financiële, economische en politieke crises, klimaatveranderingen, medisch-technologische ethiek) tot aan klein en persoonlijk (het gebruik van sociale media, de manier waarop zorg plaatsvindt). Onze vertrouwde navigatiesystemen zijn aan herijking toe.

Een eerste aanzet tot dit programma werd in september 2014 gegeven met de WeberWoche, een programma waarvoor het gedachtegoed van socioloog Max Weber het uitgangspunt vormde. Weber beschreef in 1919 in Wetenschap als beroep hoe rationalisering steeds verder om zich heen grijpt en ‘betoverde' vormen van kennis steeds verder uit het publieke domein duwt. Gedurende een aantal dagen ging Stroom met kunstenaars, performers, filmmakers, componisten en theoretici op zoek naar vormen van betovering en kennisproductie. Het veelstemmige programma bood reflectie en een breder kader en benadrukte het belang van het niet-rationele in onze hedendaagse geseculariseerde Westerse maatschappij.

Attempts to Read the World (Differently) wordt ontwikkeld in samenwerking met Fernando Sánchez Castillo, Céline Condorelli, Dunja Herzog en Neïl Beloufa. Deze kunstenaars zetten de eerste stappen in het anders lezen, interpreteren, verbeelden van de wereld, het herijken van een navigatiesysteem, het zoeken naar nieuwe vormen van kennis, informatie of communicatie. Daarin staat niet de zoektocht naar een overkoepelende waarheid centraal maar juist naar een veelzijdigheid van mogelijkheden en interpretaties.

Attempts to Read the World (Differently) wordt mede mogelijk gemaakt door: Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Den Haag.


foto: logo design: The Rodina
Uncertainty Seminars: The Strange Escape
foto: design: The Rodina
Céline Condorelli: Proposals for a Qualitative Society (Spinning)
foto: design: The Rodina
Attempts to Read the World (Differently): Three Exhibitions in Five Acts
foto: design: The Rodina
Uncertainty Seminar #1 with Andrew Norman Wilson
foto: design: The Rodina
Another Reality. After Lina Bo Bardi
foto: design: Studio Manuel Raeder
Dunja Herzog, 'The Word for World is Forest'
foto: courtesy the artist and 1646
Display Show
foto: Design by James Langdon
'Display Show' bij Stroom Den Haag, 2016
foto: © Stuart Whipps, courtesy Eastside Projects / Stroom Den Haag
'Tank Man', Fernando Sánchez Castillo, in de tentoonstelling 'Om nooit te vergeten...', 2015
foto: Mylène Siegers, courtesy Stroom Den Haag
'Tank Man', Fernando Sánchez Castillo, in de tentoonstelling 'Om nooit te vergeten...', 2015
foto: Mylène Siegers, courtesy Stroom Den Haag
Gareth Moore, 'A Burning Bag as a Smoke-Grey Lotus', 2015
foto: design: The Rodina
Gareth Moore, 'A Burning Bag as a Smoke-Grey Lotus', 2015
foto: Gerrit Schreurs, courtesy Stroom Den Haag
Neïl Beloufa: 'Counting on People'
foto: design: The Rodina
Neïl Beloufa: 'Counting on People', 2015
foto: Hein van Liempd, courtesy Stroom Den Haag
'WeberWoche'
foto: design: The Rodina
'WeberWoche', performance Plastique Fantastique, 2014
foto: Kosta Tonev, courtesy Stroom Den Haag