Haagse kunstenaars

Stimulerend Beleid Haagse Kunstenaars
Stroom's stimulerende activiteiten ten behoeve van het Haagse kunstenveld laten een grote diversiteit zien. Naast het verstrekken van informatie en het adviseren over de beroepspraktijk zijn er o.a. tentoonstellingen; publicaties; informatiebijeenkomsten; tafelgesprekken; Stroom Invest Weken; presentaties op buitenlandse beurzen; en een curatorenprogramma. >> lees verder

Documentatiebestand Haagse Kunstenaars: www.haagsekunstenaars.nl en www.thehagueartists.nl

De websites haagskunstenaars.nl en thehagueartists.nl tonen het enorme kunstenaars-documentatiebestand van ruim 1200 kunstenaars die wonen en werken in Den Haag en bij Stroom Den Haag staan ingeschreven. De portfolio's en cv's worden door de kunstenaars bijgehouden. De site is ingericht om te worden geraadpleegd door geïnteresseerden, tentoonstellingsmakers, opdrachtgevers, kunstenaars, galeriehouders, andere digitale platforms en de adviescommissies en afdelingen van Stroom Den Haag.

Inschrijven
Om als kunstenaar bij Stroom Den Haag te worden ingeschreven geldt een inschrijvingsprocedure; het inschrijfformulier is online op www.haagsekunstenaars.nl in te vullen met persoonlijke informatie, CV, beeld- en videomateriaal dat voorgelegd wordt aan de toetsingscommissie. Raadpleeg in de uitgebreide toelichting op deze site eerst de toelatingscriteria en de inschrijvingsprocedure.

Herinschrijven
Heb je eerder bij Stroom Den Haag ingeschreven gestaan? Dan hoef je niet opnieuw een profiel aan te maken. Klik op herinschrijven om je bestaande (oude) digitale portfolio te heractiveren.

Actualiseren/hertoetsen
Haagse beeldend kunstenaars die reeds bij Stroom ingeschreven staan en positief getoetst zijn kunnen online via www.haagsekunstenaars.nl in Mijn Stroom hun gegevens actualiseren.

 

 

Voor informatie, afspraken en advies:
Ira van der Valk: ivalk [at] stroom.nl
of
Connie van Driel: cdriel [at] stroom.nl
Tel. 070-3658985

======================

OPROEPEN VOOR KUNSTENAARS
Berichten en oproepen van (kunst)instellingen die voor kunstenaars interessant kunnen zijn (werkperiodes, prijsvragen, kunstmanifestaties, opdrachten, artist in residencies etc.).