Kunst en de stedelijke omgeving

Kunst heeft het vermogen om het ongewone in het gewone te laten zien, om de blik op de wereld te kantelen, gelaagdheid van de realiteit zichtbaar te maken, kortom: de vanzelfsprekendheid van de waarneming te ondermijnen. Kunst is hiermee een essentieel instrument voor de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn van de burger.

Het programma van Stroom Den Haag richt zich vanuit de beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving op de stedelijke omgeving. Stroom wil het creatief en kritisch denken over de hedendaagse stad stimuleren; zowel in algemene zin, als specifiek over de stad Den Haag. Door expertise, visie, kennis, methodes en ideeën uit verschillende disciplines te combineren, ontstaat een unieke positie van waaruit het complexe weefsel van de stedelijke omgeving kan worden benaderd. Het thema van ‘de openbare ruimte' is de verbindende factor tussen veel Stroom activiteiten. Dit is het gebied waarin Stroom zich in de loop van jaren heeft gespecialiseerd.