Medewerkers en organisatie

BESTUUR

Joost Vrieler, voorzitter
Rabiaâ Benlahbib, secretaris
Mirjam Zweers


MEDEWERKERS
te bereiken via 070 3658985

Alexandra Landré
artistiek directeur

Femke IJsinga-van Boxsel
zakelijk directeur

Hildegard Blom
pers en communicatie
hblom [at] stroom.nl 

Vincent de Boer
kunst en de openbare ruimte
vboer [at] stroom.nl
070 3622463

Connie van Driel
hoofd Subsidies, Documentatie & Ateliers
cdriel [at] stroom.nl
070 3617466 

Johan van Gemert
coördinator techniek
techniek [at] stroom.nl

Saskia Haverkamp
secretaris / medewerker subsidies & toetsing
shaverkamp [at] stroom.nl

Dorien Jansen
secretariaat / financiële administratie
djansen [at] stroom.nl

Marieke Klos
medewerker productie / facility manager
mklos [at] stroom.nl

Ilga Minjon
programmamaker beeldende kunst
iminjon [at] stroom.nl

Lidwien Nielander
bibliothecaris
lnielander [at] stroom.nl

Wieteke Noort
administrateur
wnoort [at] stroom.nl

Mischa Poppe
subsidies
mpoppe [at] stroom.nl

Cora Roorda van Eijsinga
coördinator receptie
croorda [at] stroom.nl

Michelle Schulkens
coördinator productie
mschulkens [at] stroom.nl

Sandra Spijkerman
projectleider Buitenkunst Den Haag
sspijkerman [at] stroom.nl

Marnix van Uum
medewerker receptie
mvanuum [at] stroom.nl

Ira van der Valk
documentatie, boekverkoop, archief
ivalk [at] stroom.nl

Lua Vollaard
programmamaker beeldende kunst
lvollaard [at] stroom.nl 

 

ADVIESCOMMISSIES & WERKGROEPLEDEN

Adviescommissie PRO subsidies
>> Lees meer over de commissieleden
Voorzitter: Rob Knijn
Dewi Bekker
Annet Dekker
Maritt Kuipers
Kianoosh Motalebbi
Radna Rumping
Nadine Stijns
Luuk Wilmering
Roel Wouters
Yvo van der Vat
Rieke Vos
Zoë Tim Hollander
Florian Weigl
Louise Schouwenberg
Floris Schönfeld (vanaf 1 september 2024) 
Farah Rahman (vanaf 1 september 2024)

Toetsingscommissie Beroepsmatigheid
Simone van den Heuvel
Lynne van Rhijn
Maarten Schepers (tijdelijk)