Subsidies

For information in English: click here

De subsidieregeling van Stroom Den Haag gaat uit van de sterke aspecten en het grote potentieel van de Haagse kunstwereld, en kent twee hoofdmotieven. Allereerst het versterken van het Haagse kunstklimaat, met name middels het stimuleren van onderzoek en verdieping, van internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad; ten tweede het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.
Het subsidiestelsel is opgebouwd uit drie onderdelen waarmee telkens een ander doel wordt nagestreefd.

Volledige Subsidiegids 2017
Download .pdf bestand

Jaarplanning 2017 met sluitingsdata
bekijk online

PRO SUBSIDIES

De PRO subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning en versterking van het Haagse kunstklimaat. Zowel individuele kunstenaars als curatoren, samenwerkingsverbanden en organisaties worden in de gelegenheid gesteld bijzondere projecten of activiteiten te organiseren. Niet-Haagse kunstenaars en anderen kunnen voorstellen indienen voor projecten die plaatsvinden in Den Haag en daarmee bijdragen aan de diversiteit en dynamiek van de stad.

PRO subsidie Algemene Informatie
>> lees meer

PRO Kunstprojecten >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting Kunstprojecten (.xls)
- download hier Modelbegroting Publicaties (.xls)

PRO Onderzoek >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

PRO Kunstprogramma >> lees meer

(voorheen PRO Kunstenaarsinitiatieven)
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

PRO Invest >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)

PRO Premium >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)

PRO Deo >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)

SPOT SUBSIDIES

De SPOT subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken.

LET OP:
SPOT subsidiestop tot eind jaar 2017
>> lees meer

SPOT subsidies Algemene Informatie
>> lees meer


SPOT Individuele tentoonstellingen >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

SPOT Groepstentoonstellingen >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

SPOT Documentatie >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

OBJECT SUBSIDIES

De OBJECT subsidies zijn bedoeld om het atelierbestand in Den Haag zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden. De subsidies kunnen worden aangevraagd door individuen (kunstenaars, eigenaars van atelierpanden) en organisaties (kunstenaarsinitiatieven, collectieven).

OBJECT Subsidies Algemene Informatie
>> lees meer


OBJECT Permanent >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

OBJECT Tijdelijk >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

 

Subsidies Brochure 2017
foto: ontwerp: Studio Tint/Huug Schipper

Adviescommissie PRO subsidies

Bart de Baets
Manon Bovenkerk
Paul Devens
Gijs Frieling
Marius Lut
Jonas Ohlsson
Marga Rotteveel
Saskia van Stein