Subsidies

For information in English: click here

BELANGRIJKE MEDEDELING
STOP OP SPOT

Helaas moeten we ook dit jaar weer de SPOT subsidies stopzetten. Vanaf 6 oktober tot eind 2021 nemen we geen aanvragen voor SPOT subsidies meer in behandeling omdat het plafond van het beschikbare SPOT budget is bereikt. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2022 weer worden ingediend. Voor SPOT tentoonstellings-subsidies betekent dit dat de startdatum van de tentoonstelling dan op zijn vroegst 1 februari 2022 kan zijn. >> lees meer

Mededelingen i.v.m. corona
Lees eerst de antwoorden op veelgestelde vragen over het subsidiebeleid van Stroom in deze tijden van het Coronavirus >> lees hier

Reguliere subsidies
- De subsidieregeling van Stroom Den Haag gaat uit van de sterke aspecten en het grote potentieel van de Haagse kunstwereld, en kent twee hoofdmotieven. Allereerst het versterken van het Haagse kunstklimaat, met name middels het stimuleren van onderzoek en verdieping, van internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad; ten tweede het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.
- De subsidies van Stroom worden telkens eenmalig toegekend. Zij hebben een concrete vorm en directe werking. De subsidies van Stroom zijn niet bedoeld om te voorzien in kosten voor structureel levensonderhoud of beroepskosten.
- Het subsidiestelsel van Stroom onderscheidt zich van landelijke regelingen door het ‘Haags belang'. Als onderliggend criterium bij de beoordeling van aanvragen wordt steeds de (bijdrage aan) verbetering en versterking van het Haags kunstklimaat gehanteerd. Vanuit een kwalitatief hoogwaardige, open en dynamische lokale kunstwereld vinden Haagse kunstenaars beter aansluiting bij de (inter)nationale kunstwereld.
- Stroom heeft als doelstelling het stimuleren van het beeldende kunstklimaat in Den Haag. Daartoe rekenen we ook een veilige (werk)omgeving voor kunstenaars, professionals en belangstellenden. In geval van (ernstige verdenking van) grensoverschrijdend gedrag waarbij personen zich in hun veiligheid bedreigd voelen, behoudt Stroom zich het recht voor maatregelen te nemen, zoals het niet in behandeling nemen van een subsidieaanvraag, of het afwijzen van inschrijving in het kunstenaarsbestand.

Het subsidiestelsel is opgebouwd uit drie onderdelen waarmee telkens een ander doel wordt nagestreefd.

Volledige Subsidiegids 2021
Download .pdf bestand (versie 2.0)

Sluitingsdata PRO subsidies 2022
>> zie pagina desbetreffende subsidie

Jaarplanning 2021 met sluitingsdata
Download .pdf bestand


PRO SUBSIDIES

De PRO subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning en versterking van het Haagse kunstklimaat.

PRO Subsidie Digitale Aanvraagformulieren
PRO Subsidies kunnen op dit moment alleen digitaal worden aangevraagd. Stuur alle relevante informatie (ingevuld digitaal aanvraagformulier, projectvoorstel, begroting, documentatie enzovoort) per email naar: prosubsidies[at]stroom.nl
Grote bestanden (zoals documentatie, video-bestanden) graag versturen via We Transfer.

PRO subsidie Algemene Informatie
>> lees meer

PRO Kunstprojecten >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier2021 (.pdf)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)
- download hier Modelbegroting Kunstprojecten (.xls)
- download hier Modelbegroting Publicaties (.xls)

PRO Onderzoek >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier2021 (.pdf)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)
- download hier Modelbegroting Onderzoek (.xls)

PRO Kunstprogramma >> lees meer

- download hier Digitaal Aanvraagformulier2021 (.pdf)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)
- download hier Modelbegroting Kunstprogramma (.xls)

PRO Invest >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier2021 (.pdf)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)

PRO Premium >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier2021 (.pdf)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)

PRO Deo >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier2021 (.pdf)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)

SPOT SUBSIDIES

De SPOT subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van presentatie of distributie.

BELANGRIJKE MEDEDELING
STOP OP SPOT

Helaas moeten we ook dit jaar weer de SPOT subsidies stopzetten. Vanaf 6 oktober tot eind 2021 nemen we geen aanvragen voor SPOT subsidies meer in behandeling omdat het plafond van het beschikbare SPOT budget is bereikt. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2022 weer worden ingediend. Voor SPOT tentoonstellings-subsidies betekent dit dat de startdatum van de tentoonstelling dan op zijn vroegst 1 februari 2022 kan zijn. >> lees meer

BELANGRIJK!!!

SPOT subsidies kunnen alleen digitaal aangevraagd worden. Vul het formulier digitaal in met behulp van Adobe Acrobat Reader en mail het als attachment naar: spotsubsidies [at] stroom.nl

SPOT subsidies Algemene Informatie
>> lees meer


SPOT Individuele tentoonstellingen >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier (pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)

SPOT Groepstentoonstellingen >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier (pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)

SPOT Documentatie >> lees meer
- download hier Digitaal Aanvraagformulier (pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)

OBJECT SUBSIDIES

De OBJECT subsidies zijn bedoeld om het atelierbestand in Den Haag zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden. De subsidies kunnen worden aangevraagd door individuen (kunstenaars, eigenaars van atelierpanden) en organisaties (kunstenaarsinitiatieven, collectieven).

OBJECT Subsidies Algemene Informatie
>> lees meer


OBJECT Permanent >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)


OBJECT Tijdelijk >> lees meer
- download hier Aanvraagformulier (.pdf)
- download hier Toelichting2021 (.pdf)
- download hier Formele Criteria/Checklist2021 (.pdf)
- download hier Modelbegroting (.xls)

 

Subsidies Brochure 2021
foto: ontwerp: Studio Tint/Huug Schipper
Adviescommissie PRO subsidies 2019-2021

Katayoun Arian
Maurice Bogaert
Annet Dekker
Gijs Frieling
Marius Lut
Nadine Stijns (tijdelijk)
Huib Haye van der Werf
Roel Wouters