Architectuur

Van 2004 t/m 2015 functioneerde Stroom Den Haag als Haags architectuurplatform. Deze functie is medio 2015 overgenomen door Platform Stad (het onafhankelijke platform voor stedelijke ontwikkeling in Den Haag).
De gerichtheid van het architectuurprogramma van Stroom werd bepaald door haar plaats in een interdisciplinair en coherent geheel. Er ging veel aandacht uit naar de sociale, politieke, culturele en mentale aspecten van de gebouwde omgeving; naar de ruimtes tussen gebouwen; naar de grens tussen openbaar en privé; naar de individuele blik op de stad; naar de ‘zachte' kant van de architectuur. Voor een architectuurplatform was deze benadering wellicht enigszins onorthodox, maar ze vloeit zeer vanzelfsprekend voort uit de achtergrond en geschiedenis van Stroom. Vanuit haar onafhankelijke positie biedt Stroom ruimte aan nieuwe visies en genereert zij een kritisch architectuurdebat. Ook nu nog worden er activiteiten vanuit de afdeling architectuur ontwikkeld, veelal in nauwe samenwerking met, of op initiatief van, de afdeling beeldende kunst en/of andere instanties.

Onderwerpen hebben bijna altijd een Haagse aanleiding of component maar worden tegelijk in een bredere context geplaatst zodat ze het specifiek locale overstijgen. Het architectuurprogramma kenmerkt zich door lezingen, debatten, tentoonstellingen, presentaties en excursies. Soms kan een onderwerp aanleiding geven tot een grootschaliger aanpak met woningbouwcorporaties of onderwijsinstellingen.

Het architectuur-programma van Stroom Den Haag wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Selectie Stroom architectuurprojecten:

Stadsklas: Learning by doing
Another Reality. After Lina Bo Bardi
Angela Ferreira - Revolutionary Traces

The Knight's Move lezingen
Architecture of Peace - The Good Cause
Orban Space: Luc Deleu - T.O.P. office
Haagse Havens
SCH Forever (Stadsgids Scheveningen)
ADHD (Actueel Den Haag Debat)
Foodprint Stadsgids Den Haag
Binckcafé's
We Rule This City!
PITCH! avonden
PITCH! Publicatie
OMA in Den Haag
BINCK! Blik op de Binckhorst
Ombouwen/Restructure

De Dag van de Architectuur 2012
De Dag van de Architectuur 2011
De Dag van de Architectuur 2010
De Dag van de Architectuur 2009

De Dag van de Architectuur 2008
De Dag van de Architectuur 2007
De Dag van de Architectuur 2006
De Dag van de Architectuur 2005

Kerken 'Van God Los'
Luchtgebonden bouwen
SmartStart
De veranderende stad
Mobiele stedenbouw In de Tussentijd

Quickscan Stedenbouw 2009-2010
Quickscan Stedenbouw 2011

Architectuuragenda Den Haag
In mei 2015 verscheen de laatste editie van deze maandelijkse digitale agenda waarin alle architectuurgerelateerde activiteiten in Den Haag en omgeving werden vermeld. De redactie van de agenda lag in handen van Stroom, maar er werd ook veel kopij betrokken van partners als BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuur Café (HaAC), Het Nutshuis en de Satellietgroep. De Architectuuragenda verscheen circa negen keer per jaar.

De informatievoorziening is overgenomen door:
Platform Stad