Kunst in de openbare ruimte

In de meer dan 30 jaar van haar bestaan heeft kunstcentrum Stroom Den Haag met vernieuwende kunstprojecten in de openbare ruimte een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de stad Den Haag. 


OVERZICHT
WEBSITE BUITENKUNST DEN HAAG
Hier vind je alle informatie over de honderden (stand)beelden, plaquettes, sculpturen en reliëfs in Den Haag. Een project van de gemeente Den Haag i.s.m. Stroom Den Haag. >> lees meer


IN ONTWIKKELING
Be Longing (Michael Rakowitz)
Monument Haags Slavernijverleden en Koloniale Erfenis


Stroom stelt zich ten doel om waar mogelijk in het publieke domein via kunst verbindingen te leggen met maatschappelijke vraagstukken en stedelijke ontwikkelingen. Het gaat daarbij om hoogwaardige kunst die durft te spreken, uit te dagen en samen te brengen. Idealiter leidt dit ertoe dat Den Haag een rijke publieke arena kent waarin gesproken wordt via een taal van meerstemmigheid, nuances en complexiteiten. Kunst kan het debat verrijken, kanaliseren, ontzenuwen of verzachten. Het kan nieuwe betekenis geven aan noties als publiek domein en openbaarheid.

STROOM'S GROTE WERKEN (permanent)
De afgelopen jaren heeft Stroom een aantal belangrijke permanente werken gerealiseerd in de openbare ruimte. Voorbeelden zijn:
Hemels Gewelf van James Turrell
Park in het Water van Vito Acconci
Ling Zhi Helicopters van Huang Yong Ping
Meer voorbeelden: klik hier

DE BEELDENGALERIJ
De Beeldengalerij (voorheen bekend als Het Sokkelplan), een reeks van ruim 40 beelden in het centrum van de stad waarmee in 1993 is aangevangen, speelt een prominente rol in het Haagse stadsbeeld. De Beeldengalerij is bedacht en ontworpen door P. Struycken. Voor een overzicht: klik hier

FIETS&STAL
Voor het project Fiets&Stal zijn in totaal 12 bewakingshuisjes gerealiseerd bij de fietsenstallingen van Biesieklette. De bewakingshuisjes zijn ontworpen door kunstenaars en vormgevers.

KUNST BIJ SCHOLEN
De gemeente heeft voorgeschreven dat bij nieuwbouw van een school in Den Haag 0,64% van de stichtingskosten aan kunst besteed moet worden. Stroom adviseert de verschillende schoolbesturen bij de besteding van deze kunstbudgetten.
Overzicht kunst bij scholen.

OVERIGE PROJECTEN
Tevens worden er tijdelijke projecten gerealiseerd zoals Scaffold van Sam Durant, Honing Bank van Olivier Darné, Nils Norman's Eetbaar Park, Debra Solomon's Foodscape Schilderswijk, Cyprien Gaillard's Dunepark en Michael Lin's Tulpenvloer.
Ook bij politiebureaus, woningbouwcorporaties en andere instellingen of locaties realiseert Stroom kunstprojecten, of speelt zij een bemiddelende rol. Een recente voorbeelden zijn het Thorbecke monument van Thom Puckey (2017), het kunstwerk ter ere van George Maduro van Jikke van Loon, De Speler van Folkert de Jong (2014) en Resetting van Toby Paterson  (2013).
Voor een overzicht: klik hier.

KUNSTPROJECTEN BIJ VINEXLOCATIES
Stroom bemiddelt bij grootschalige stedenbouwkundige projecten, zoals bij de ontwikkeling van de Vinex-locaties:
- Wateringse Veld
- Ypenburg
- Leidschenveen