Stellingen 'Namens' - informatiebijeenkomst (Haagse) kunstenaars

Informatiebijeenkomst en publieke discussie
Op zoek naar een adequaat representatiemodel voor (Haagse) kunstenaars
12 januari 2009, 14.00 - 16.30 uur


Hieronder volgt een aantal stellingen ten behoeve van het discussie-onderdeel van het programma ‘Namens'. Je kan op deze stellingen reageren (eens/oneens, liefst met argumenten) of ontbrekende mogelijkheden aanvullen.

1.
GEEN REPRESENTATIE NODIG

Haagse kunstenaars hebben geen representatie-structuur of orgaan nodig. Als ze een vraag, een klacht of een voorstel hebben, vinden ze zelf hun weg naar Stroom of andere (Haagse) instanties.
 
2.
HOKV ALS VERTEGENWOORDIGING VAN HAAGSE KUNSTENAARS

Het HOKV is een helder aanspreekpunt en moet blijven bestaan. De samenstelling van de overlegstructuur moet worden aangepast zodat de breedte van het kunstenaarsveld beter is vertegenwoordigd. Een dergelijk overleg kan ook ingezet worden voor overleg met andere partijen.

3.
GEEN VERGADERINGEN, MAAR EEN ONLINE FORUM

Een online platform met een internetforum waarop Haagse kunstenaars hun mening kunnen geven over het kunstbeleid in Den Haag is gewenst. Als het nodig is, kunnen via het forum kunstenaars opgeroepen worden voor een bijeenkomst. Haagse kunstenaars nemen zelf het initiatief voor dit forum en de bijeenkomsten, zo wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd.

4.
BEELDEND KUNSTENAARS MOETEN ZICH LATEN VERTEGENWOORDIGEN DOOR PROFESSIONALS

Goede representatie is alleen mogelijk als je het overlaat aan professionals. Een persoon (intendant, scout, verkenner) of een organisatie (vakbond, beroepsvereniging) die opkomt voor de belangen van, en onderhandelt namens, kunstenaars kan veel meer bereiken dan kunstenaars zelf.