Namens – (Informatiebijeenkomst Haagse kunstenaars)

Op zoek naar een adequaat representatiemodel voor (Haagse) kunstenaars

Informatiebijeenkomst en publieke discussie
12 januari 2009, 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Hogewal 1-9

Klik hier voor de stellingen van de publieke discussie

Het ontbreekt beeldend kunstenaars over het algemeen aan een adequate vertegenwoordiging. Er zijn slechts enkele voorbeelden te noemen van eensgezinde acties van kunstenaars als beroepsgroep; het Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst is hiervan het meest recente en opvallende voorbeeld.

Zijn kunstenaars zich bewust van het belang van representatie of zijn kunstenaars te solistisch of eigengereid om zich te laten representeren?

Het Haags Overleg Kunstenaarsverenigingen (HOKV) is opgericht om de Haagse kunstenaars in een periodiek overleg tussen Stroom en het Haagse beeldende kunstenveld te vertegenwoordigen. Haagse kunstenaars hebben dus een overlegstructuur met Stroom. Deze functioneert niet optimaal. Misschien is de noodzaak van deze representatievorm vervaagd?

Het is tijd om binnen de context van het huidige kunstklimaat, waarin professionaliteit, ondernemerschap en internationalisering steeds belangrijker wordt voor succesvol kunstenaarschap, de gangbare vormen van representatie van beeldend kunstenaars te toetsen.
 
Deze bijeenkomst met sprekers en publieke discussie inventariseert de behoefte naar een platform voor Haagse kunstenaars en onderzoekt de modellen die elders worden toegepast. Diverse sprekers met inspirerende visies en ervaringen komen aan het woord.

Sprekers:
Jerome Symons - beeldend kunstenaar en initiatiefnemer van www.kunstsubsidiedebat.nl, dat leidde tot het Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst; op dit moment zeer betrokken bij http://slagvoorarnhem.wordpress.com.

Karin de Jong - beeldend kunstenaar en lid Platform Kunstenaars CBK Rotterdam, was ook oprichter kunstenaarsinitiatief ROOM en PrintRoom.

Inger Minnesma - bedrijfskundig adviseur en sectorverantwoordelijke Beeldend van FNV KIEM.
 
Publieke discussie: hoe wilt U gehoord worden?
Na de pauze volgt een publieke discussie aan de hand van stellingen. Lees hier de uitgangspunten op de website van Stroom. Je kan daarop reageren of ontbrekende mogelijkheden aanvullen.
Aanmeldingen voor deze bijeenkomst tot uiterlijk 9 januari 2009.


foto: Stroom Den Haag

foto: Stroom Den Haag