Stroom Stimulerende Activiteiten

De stimulerende activiteiten van Stroom Den Haag maken een integraal onderdeel uit van het voorwaardenscheppend beleid. Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten die zich richten op het stimuleren van talent en excellentie, versterking van de beroepspraktijk van kunstenaars en het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars in Den Haag en daarbuiten.

1. TALENT STIMULEREN

Stroom Invest Weken

De PRO Invest subsidie is een belangrijk instrument dat jonge, pas afgestudeerde kunstenaars in staat stelt zich verder te ontwikkelen, onder meer in hun actieve betrokkenheid bij de Haagse kunstwereld. De Stroom Invest Week bestaat, behalve uit de gespreksavond, uit een programma van atelierbezoeken, presentaties en informele ontmoetingen met het doel de zichtbaarheid van Haagse kunstenaars te vergroten, reflectie op hun werk te bieden en in het verlengde daarvan de bekendheid met hun werk te stimuleren.

Stroom Young Talent Award 
Aandacht voor starters
Stroom wil talent signaleren, ondersteunen en binden aan de stad Den Haag. Sinds 2011 organiseert Stroom voor een aantal afgestudeerden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) een speciaal programma. Voorheen heette dat het KABK Invest-talentontwikkelingsprogramma, maar in 2022 heeft het een andere naam gekregen, namelijk de Stroom Young Talent Award. Daarmee is ook de Aanmoedigingsprijs die we sinds 1991 uitreikten, komen te vervallen. Met de Stroom Young Talent Award zet Stroom voor vier afgestudeerden van de KABK een specifiek talentontwikkelingsprogramma op. Daarin is aandacht voor de artistieke ontwikkeling en voor verbreding en versteviging van de beroepspraktijk. 


2. EXCELLENTIE STIMULEREN

Premium tailormade
Extra impuls voor beroepspraktijk
Om de buitengewone toekenning van de PRO Premium subsidie en het werk van de gehonoreerde kunstenaars aandacht te geven organiseert Stroom voor deze groep een 'tailormade' programma. In samenspraak met de kunstenaar en met diverse externe deskundigen worden gesprekken, activiteiten ontwikkeld die toegesneden zijn op de ontwikkelingskansen van de beroepspraktijk en behoeften en wensen op het gebied van internationalisering. Stroom coordineert de uitvoering van dit programma.

Premium tentoonstellingen
Om de buitengewone toekenning van de Premium-subsidie en het werk van de gehonoreerde kunstenaars speciale aandacht te geven, nodigde Stroom een aantal jaren jaarlijks een andere (buitenlandse) curator uit een internationale tentoonstelling samen te stellen.

Premium publicaties
Van iedere kunstenaar die tussen 2009 en 2012 een Premium subsidie ontving werd een compacte publicatie gemaakt.
2009: Channa Boon, Harold de Bree, Ton Schuttelaar, Machiel van Soest en Bram Vreven; 2010: Rachel Bacon, gerlach en koop, Marleen Sleeuwits en Zeger Reyers; 2011: Leontine Lieffering, Sara Rajaei en Vittorio Roerade; 2012: Arianne Olthaar, Gamal Ez en Thom Vink.

Ouborg Prijs
De Ouborg Prijs is de Haagse stadsprijs voor beeldende kunst, genoemd naar de Haagse kunstenaar Pieter Ouborg (1893-1956). Met de Ouborg Prijs toont Den Haag haar trots en waardering voor het niveau, de verdienste, de kwaliteit en de bovenlokale betekenis van de genomineerden en de mate waarin deze een bijdrage leveren aan het kunstklimaat in de stad en aan de (internationale) uitstraling daarvan.
De prijs werd aanvankelijk jaarlijks toegekend en gaandeweg maximaal eens per twee jaar en minimaal eens in de vier jaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag, een tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag en een publicatie verzorgd door Stroom Den Haag.
>> Overzicht laureaten 1990-heden


3. STIMULEREN DOOR VERSTERKING VAN DE BEROEPSPRAKTIJK

Informatiebijeenkomsten voor Haagse kunstenaars
Ieder jaar organiseert Stroom een bijeenkomst met als doel om Haagse kunstenaars te informeren over één of meerdere aspecten van haar beleid. Klik op de jaartallen voor informatie over bijeenkomsten voor de jaren 2016, 2015  2014, 2013, 2012, 2011, 2010-2009, 2008, 2007 en 2006.

Kunstenaarsbijeenkomsten
Het versterken en verdiepen van de beroepspraktijk, het uitwisselen van ideeën en het bespreken van uiteenlopende onderwerpen staan centraal in de reeks avonden die Stroom Den Haag sinds september 2012 met en voor kunstenaars uit Den Haag organiseert.

START UP - netwerk, informatie en dialoog
Stroom Den Haag organiseert jaarlijk i.s.m. de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten een inspirerend en informatief programma voor en over startende kunstenaars. Daarbij staan de ontwikkelingen in de beroepspraktijk centraal en de betekenis die KABK en Stroom kunnen hebben voor jonge kunstenaars in de stad. Voor deze avond worden recent aan de KABK afgestudeerden en ander KABK alumni uitgenodigd.
START UP 1 (2015)
START UP 2 (2016)

KB artist-in-residency 2021
Een artist-in-residency van een maand in de KB, de nationale bibliotheek van Nederland. De kunstenaars worden geselecteerd naar aanleiding van een open oproep aan Haagse kunstenaars die door Stroom wordt verspreid. Voor de allereerste keer maakt deze artist-in-residency het mogelijk om vanuit kunstenaarsperspectieven een dialoog aan te gaan met de speciale collecties van de bibliotheek en de magazijnen waar de boekencollecties worden bewaard. In juni 2021 zijn de eerste kunstenaars uitgekozen, voor een residency in de tweede helft van 2021. >> lees meer

Atelierbezoekprogramma curatoren
Op maandelijkse basis nodigt Stroom curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Doel is om de zichtbaarheid van Haagse kunstenaars te vergroten, reflectie op hun werk te bieden en in het verlengde daarvan ook de bekendheid met hun werk te stimuleren.
Wil je als eerste op de hoogte gebracht worden van de curatorenbezoeken? Schrijf je dan hier in voor de mailinglijst.

Atelierbezoeken door medewerkers Stroom

Naast de atelierbezoeken door kunstenaars en curatoren, verricht de staf van Stroom jaarlijks atelierbezoeken bij tientallen studenten en Haagse kunstenaars.

4. ZICHTBAARHEID STIMULEREN

Ondertussen
Het programma ‘Ondertussen' in de gelijknamige ruimte toont op reguliere basis presentaties naar aanleiding van subsidieverzoeken voor een PRO- of SPOT-subsidie. De presentaties zijn bedoeld om de ideeënrijkdom in de aanvragen en de diversiteit van het subsidiestelsel te tonen.

OpZicht
OpZicht is een presentatieplek voor nieuw ingeschreven Haagse kunstenaars in de entreeruimte van Stroom Den Haag. Het wandmeubel dient als podium en platform waarop de kunstenaar zijn of haar werk, passie en interesse kan delen met de bezoeker. Iedere presentatie duurt ongeveer 7 weken.

Studiereizen voor kunstenaarsinitiatieven
Versteviging en uitbreiding internationaal netwerk van kunstenaarsinitiatieven
Jaarlijkse studiereis naar een buitenlandse stad met een inspirerend en onderscheidend kunstklimaat.

Oriëntatiereizen
Om het internationale profiel van Den Haag te verstevigen is het van belang dat er uitwisseling plaatsvindt en het internationale netwerk wordt verstevigd en uitgebreid. Een onmisbare schakel daarin zijn o.a. de kunstenaarsinitiatieven. Stroom nodigt de initiatieven uit om door middel van een oriëntatiereis door een vertegenwoordiger die internationalisering verder inhoud te geven.

Profilering op internationale kunstbeurzen
Ter profilering van het Haagse kunstklimaat neemt Stroom regelmatig deel aan kunstbeurzen:
Art Amsterdam 2008 (solopresentatie Navid Nuur)
Preview Berlin 2008 (solopresentatie Ton Schuttelaar)
Art Amsterdam 2010 (solopresentatie Alon Levin)
Art Rotterdam 2013 (distributie DH///)
Art The Hague 2013 (presentatie DH///)

Magazine DH///
DH/// is de derde uitgave van het tweetalige gratis magazine (Nederlands/Engels) over hedendaagse kunst in Den Haag. Het werd in januari 2013 gelanceerd tijdens de Nieuwjaarsborrel van de gezamenlijke Haagse kunstinstellingen. De DH magazines zijn ontstaan uit enthousiasme en verwondering over de dynamiek, veelzijdigheid en eigenzinnigheid van de beeldende kunsten in Den Haag. In 2008 bracht Stroom het eerste magazine DH/ uit en in 2010 het tweede nummer DH//.

Jegens & Tevens
Het weblog Jegens & Tevens (op initiatief van Stroom gestart in 2011) is een platform voor en door alle kunstenaars en andere professionals in de Haagse beeldende kunstwereld. Het weblog is in 2014 verzelfstandigd en opereert inmiddels geheel onafhankelijk van Stroom. Jegens & Tevens biedt niet alleen informatie over uiteenlopende onderwerpen, agenda's, oproepen, reviews, reportages e.d., maar is nadrukkelijk ook een plek voor debat en opinie.

Oproepen voor kunstenaars
Op het 'Bulletin Board' op de website van Stroom worden (inter)nationale aankondigingen, oproepen, prijsvragen, residencies, e.d. geplaatst, die kunstenaars kunnen helpen bekender te worden.

Online database Haagse kunstenaars
www.haagsekunstenaars.nl

De website www.haagsekunstenaars.nl toont het enorme kunstenaars-documentatiebestand van ruim 850 kunstenaars die wonen en werken in Den Haag en bij Stroom Den Haag staan ingeschreven. De portfolio's en cv's worden door de kunstenaars bijgehouden. De site is ingericht om te worden geraadpleegd door geïnteresseerden, tentoonstellingsmakers, opdrachtgevers, kunstenaars, galeriehouders, andere digitale platforms en de adviescommissies en afdelingen van Stroom Den Haag.