Eilandenrijk

Een zoektocht naar de culturele ziel van Den Haag

2 december 2007 t/m 27 januari 2008
Locatie: Hogewal 1-9
woensdag t/m zondag 12-17 uur
opening: zaterdag 1 december 2007
Curator: Gerrit Jan de Rook

Stroom Den Haag onderneemt een zoektocht naar de culturele ziel van Den Haag en toont die aan de hand van bekende -en minder bekende- artistieke helden van de stad. Er worden werken van verschillende kunstenaars gepresenteerd en op unieke wijze gecombineerd zoals bijvoorbeeld Philip Akkerman-Jos Smits, Livinus van de Bundt-Marius Quee en Marcel van Eeden-J. van Oudshoorn waardoor de werken nog pregnanter tot uiting komen en er een meerwaarde ontstaat. De bezoeker van de tentoonstelling 'Eilandenrijk' wordt door bijzondere duo's meegenomen op een avontuurlijke reis om te genieten van de culturele archipel die Den Haag is.

Den Haag kent een bijzondere artistieke structuur die gekenschetst wordt door het ontbreken van langdurige groepsvorming. De stad lijkt te bestaan uit individualisten die allen hun eigen artistieke domein hebben gecreëerd. Uit het oogpunt van zichtbaarheid, herkenbaarheid en marketing is dat misschien ook zo. Deze tentoonstelling wil aantonen dat het Haagse systeem van losse 'eilanden' geen bewijs van zwakte is maar juist van sterkte. In een dergelijke cultuur van 'ieder voor zich' kunnen alleen de besten zich handhaven. Den Haag beschikt zo over een rijk gefacetteerde culturele archipel met een groot aantal schitterende artistieke eilanden.

Over de ontstaansredenen van deze insulaire cultuur kan men slechts gissen. Heeft het te maken met de historisch sterke sociale scheiding in de stad (het veen en het zand)? Heeft het te maken met een Haagse cultuur die 'allergisch is voor nepotisme' zoals onder schrijvers gangbaar was? Heeft het te maken met de nabijheid van de zee die de Hagenaars voortdurend confronteert met de wijde wereld en hen hardt voor tegenwind? Of heeft het te maken met de wat afstandelijke en formele sfeer van deze stad als residentie?

Hoe dan ook, deze bijzondere artistieke constellatie heeft Den Haag diverse belangrijke kunstenaars opgeleverd. Sommige ervan werden terecht bekend, andere onterecht niet. Maar zelfs de bekende kunstenaars blijken te beschikken over werken die ten onrechte onbekend bleven. Om de veelzijdigheid van de Haagse kunst aan te geven, wordt de tentoonstelling gepresenteerd in een achttal 'kamers' waarbinnen steeds het werk van twee kunstenaars wordt geconfronteerd.

Deze 'duo's' worden gevormd door Philip Akkerman (1957) en Jos Smits (1958-2006), Livinus van de Bundt (1909-1979) en Marius Quee (1936), Diederik Gerlach (1956) en Cor Gout (1951), Willem Hussem (1900-1974) en Pieter Ouborg (1893-1956), Marcel van Eeden (1965) en J. van Oudshoorn (1876-1951). Ook twee belangrijke Haagse verzamelaars van beeldende kunst -beiden architect- namelijk J.W.E. Buijs (1889-1961) en Sjoerd Schamhart (1919-2007) worden samengebracht. De vooraanstaande Haagse galerie Orez Mobiel (jaren '70-'80) vindt een (tegen)pool in de schilderijen van Jan Goeting (1918-1984), terwijl het huidige kunstenaarsinitiatief Maldoror wordt gerelateerd aan de Haagse provo- en kabouterscene uit de periode 1965-1975.

Gerrit Jan de Rook is freelance curator en beeldend kunstenaar.
Vormgeving tentoonstelling: Johanna en Peter Bilak

Tijdens de opening van de tentoonstelling wordt de publicatie 'Den Haag Ontijdelijk' van Cor Gout (tekst) en Diederik Gerlach (tekeningen) gepresenteerd, vormgegeven door Klaus Baumgärtner met een begeleidend essay van Philip Peters.

Links en pers:

VPRO Gids over Philip Akkerman, VPRO Gids, 18-25 januari 2008)

VPRO: De Avonden, 16 januari 2008. Interview met Philip Akkerman

Avondlog Wim Noordhoek over Philip Akkerman (10 januari 2008), VPRO website

Avondlog Wim Noordhoek (1 en 2 december 2007), VPRO website

Recensie Eilandenrijk in Den Haag Centraal, 7 december 2007

Opening Eilandenrijk op Chmkoome's Blog
Opening Eilandenrijk op Trendbeheer

VPRO De Avonden (10 december 2007): in het tweede uur met Cor Gout en Diederik Gerlach en in het derde uur met Marcel van Eeden

VPRO Gids over Marcel van Eeden en Eilandrijk

Recensie publicatie Den Haag Ontijdelijk in AD/HC, 6 december 2007

Recensie Eilandenrijk in AD/Haagse Courant, 15 december 2007

Recensie Eilandenrijk op Chmkoome's Blog (29 december 2007)

Eilandenrijk: Philip Akkerman
foto: Rob Kollaard
Eilandenrijk: verzameling Sjoerd Schamhart
foto: Rob Kollaard
Eilandenrijk: Marcel van Eeden
foto: Rob Kollaard
Eilandenrijk: Haagse Provo- en Kabouterscene 1965-1975
foto: Rob Kollaard
Eilandenrijk: collectie Cor Gout
foto: Rob Kollaard
Eilandenrijk: collectie Cor Gout
foto: Rob Kollaard
Eilandenrijk: Stichting Maldoror
foto: Rob Kollaard
Eilandenrijk: verzameling J.W.E. Buijs
foto: Rob Kollaard
Eilandenrijk: Diederik Gerlach en Cor Gout
foto: Rob Kollaard
Publicatie 'Den Haag Ontijdelijk'
foto: Peter Slabbers