Informatiebijeenkomst voor Haagse kunstenaars

informatie en debat over atelier- en broedplaatsenbeleid

Woensdag 23 april 2014
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Reserveren verplicht: info@stroom.nl
t. 070-3658985 of via het formulier onderaan deze pagina
Graag aangeven of je ook bij ADHD XVII aanwezig wilt zijn.

                    
Tijden:
17.15-18.00 uur: inloop, soep met broodjes
18.00-19.30 uur: informatiebijeenkomst atelierbeleid Den Haag
19.30-20.00 uur: pauze
20.00-22.00 uur: ADHD XVII 'Beyond de broedplaats'


Ieder jaar organiseert Stroom Den Haag een bijeenkomst met als doel Haagse kunstenaars te informeren over en te betrekken bij één of meerdere aspecten van haar beleid. De bijeenkomst staat dit jaar in het teken van het atelier- en broedplaatsenbeleid.

Het programma begint om 18.00 uur met de jaarlijkse informatiebijeenkomst waarin Stroom de Haagse kunstenaars wil informeren over recente ontwikkelingen op ateliergebied (centralisatie van gemeentelijk vastgoed, afname tijdelijke atelierpanden, evaluatie broedplaatsenbeleid, plannen van twee atelierpanden).

Het informeren over de stand van zaken gebeurt door middel van vier korte presentaties.
Mariska Eikenaar, hoofd Vastgoedportefeuillemanagement en plv. directeur CVDH (Centrale Vastgoed- organisatie Den Haag) is uitgenodigd om toelichting te geven op de verandering met betrekking tot gemeentelijk vastgoed; wat is er veranderd, waarom en wat betekent dat voor kunstenaars?
Stef Katwijk, beleidsadviseur Cultuur gemeente Den Haag, schetst de stand van zaken met betrekking tot het broedplaatsenbeleid dat recentelijk is geëvalueerd.
Vervolgens vertellen architect Andries Micke, afvalarchitect Denis Oudendijk en ontwerper Tiddo de Ruiter over de plannen en aanpak van de ateliercomplexen Maakhaven en De Besturing.

Om 19.30 uur is een koffiepauze en vervolgens zal om 20.00 uur ADHD XVII starten. Bij de informatiebijeenkomst ligt het accent op informeren, toelichten; in de ADHD gaat het om debat, gesprek, vergezichten schetsen. ADHD buigt zich over de broedplaats van de toekomst. Hoe ziet deze er uit? Kan deze een meer structurele plek in de stad gaan innemen? Wat is daarvoor nodig aan beleid, visie en middelen? Arna Notten, relatiemanager kunst en cultuur bij de Triodosbank, Fieke Meindertsma, directeur van Conceptors, Harmen Zijp, Broedplaats De War in Amersfoort en Hans Karssenberg, partner bij Stipo, team voor stedelijke ontwikkeling, leveren een bijdrage.

Uiteraard is er bij beide bijeenkomsten ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

PROGRAMMA

Inloop
17.15-18.00 uur: soep met broodjes

Informatiebijeenkomst
18.00-18.25 : Informatie en toelichting over CVDH  
18.25-18.50: Gemeentelijke atelierbeleid/ broedplaatsenbeleid ontwikkelingen
18.50-19.10: Plannen De Besturing
19.10-19.30: Plannen Maakhaven

Pauze
19.30 - 20.00 uur

ADHD XVII 'Beyond de broedplaats'
20.00 - 22.00 uur


De Besturing
Maakhaven