PITCH! Soft City

woensdag 30 september 2009, 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9
Gespreksleider: Jord den Hollander


De economische crisis dwingt wereldwijd tot herbezinning op de gebruikelijke vormen van stadsontwikkeling. Parallel aan de huidige tentoonstelling 'Soft City' presenteert Stroom Den Haag drie onderzoeken van Haagse ontwerpers en kunstenaars naar de invloed van informele sociale en culturele structuren op de inrichting van de steden Jogjakarta, Kumasi en Tbilisi. Zij presenteren hun onderzoek en gaan met elkaar en Jord den Hollander in gesprek over de waarde van hun observaties voor Westerse steden en meer specifiek voor de situatie in Den Haag.

Diorama 3: Gotong Royong 16 Augustus 2009
Krijn Christiaansen en Ingrid Mol

De manier waarop bewoners van kampongs in Indonesië zelf, veelal zeer figuratief, hun leefomgeving vormgeven wekt de indruk dat iedereen afzonderlijk maar een beetje aanrommelt zonder enige vorm van regie. Nader onderzoek laat echter het tegenovergestelde zien: de meeste ingrepen in de publieke ruimte zijn van hoger hand bepaald en worden slechts uitgevoerd door de bewoners van de kampong. In samenwerking met Greenmap Yogyakarta hebben Krijn Christiaansen en Ingrid Mol de publieke ruimte van de kampongs, Badran en Ledok-Jagalan in kaart gebracht. Dit onderzoek is vertaald naar een ontwerp voor drie diorama's die verbeelden met welke elementen een kampong anno 2009 in Jogjakarta is ingericht en georganiseerd. 

Working on Cities: Ghana*ATL 2009
Ralph Pasel, Immanuel Sirron-Kakpor, Remy Janssen en andere studenten van de Academie van Bouwkunst Rotterdam, IHS en KNUST

Zij deden onderzoek naar informele nederzettingen in Kumasi (Ghana) om met het inzicht in de onderliggende structuren van deze wijken bij te dragen aan betere woon-en leefomstandigheden van de arme bevolking. De studenten hebben zich gericht op de specifieke kwaliteiten die schuilen in informaliteit: de efficiëntie en creativiteit in het omgaan met de beperkte beschikbaarheid van ruimte, materiaal en geld. Dit leidt tot een grote zelfwerkzaamheid van de bewoners, duurzaamheid in het hergebruiken van materialen en een aanstekelijke levendigheid. Deze informaliteit heeft ook een keerzijde zoals het niet aangesloten zijn op riolering, waterleiding en elektriciteit, afwezigheid van voorzieningen en infrastructuur en het continu moeten bewegen tussen de regels door. In de ontwerpstudies zijn steeds de specifieke kwaliteiten ingezet om gesignaleerde problemen op te lossen, zodat de kenmerkende levendigheid behouden blijft en zelfs versterkt wordt.

Cross Section
Onno Dirker, Ergün Erkoçu en Peter Zuiderwijk

De eerste blik van de bezoeker op een stad is belangrijk en vaak verfrissend maar door exotisme en onbekendheid met de nieuwe omgeving soms ook oppervlakkig. Als vreemdeling in een onbekende context krijgen zaken snel een andere betekenis. Structuren die ontdekt worden, blijken bij nadere beschouwing minder willekeurig en veel complexer dan gedacht. Toch is het van belang om juist ook die eerste blik vast te leggen. De observaties die na verloop van tijd voor ieder vanzelfsprekend lijken, blijken vaak na jaren van veranderingen een waardevol tijdsdocument te zijn. De publicatie 'Cross Section' betreft een samenvoeging van deze 'eerste' observaties van Onno Dirker, Ergün Erkoçu en Peter Zuiderwijk gedaan in april 2008 in de stad Tbilisi (Georgië, Kaukasus) waar zij op uitnodiging van GeoAir verbleven. Voor de makers is dit een aanzet voor verder onderzoek.

Archief PITCH presentaties

PITCH! wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en Haag Wonen Kristal.