Stroom Invest Lezingen 2009

Susanne Altmann (DE), Hilde de Bruijn (NL), Nazli Gurlek (TR), Kit Hammonds (UK), Stefan Rusu (RO)

Dinsdag 9 juni 2009, 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9
Voertaal: Engels


Opnieuw bracht Stroom een groep onverdachte, frisse en nieuwsgierige curatoren bijeen voor het zogenaamde Invest programma. Op dinsdag 9 juni gaven zij korte lezingen over hun ideeën, idealen, praktijk, motivaties en keuzes. Aan de orde kwamen het Turks Paviljoen op de Biënnale van Venetië, het zich stormachtig ontwikkelende kunstklimaat in Moldavië, onafhankelijke kunstenaarspublicaties, en de superbroedplaats in Amsterdam.    

De volgende curatoren waren voor enkele dagen in Den Haag en gaven een korte presentatie:

Susanne Altmann (1964)
Susanne Altmann (DE) is auteur van diverse publicaties en curator van een reeks internationale tentoonstellingen, niet alleen voor het Center for Contemporary Art in Dresden, maar ook voor instellingen in o.m. Londen, Glasgow, Bratislava. Altmann is sinds 2006 medeoprichter en redacteur van het kunstmagazine hub. zur Kunst dat twee maal per jaar in Leipzig verschijnt.

Hilde de Bruijn (1971)
Hilde de Bruijn (NL) is sinds 2007 verantwoordelijk voor het tentoonstellingsprogramma bij SMART Project Space in Amsterdam. Als curator werkte ze o.m. aan het symposium Forward! On the revitalization of modern architecture en aan tentoonstellingen als Swallowing Black Maria, een solo van Lindsay Seers. Ze is tevens commissielid bij het Nederlands Fonds voor de Film (vanaf 2008) en bij de Mondriaan Stichting (vanaf 2009).

Nazli Gurlek (1981)
Nazli Gürlek (TR) is als assistent curator betrokken bij het Turkse Paviljoen op de aanstaande Biënnale van Venetië. Zij is medeoprichter van het internationaal en onafhankelijk curatoren collectief IM projects, en gastredacteur bij het hedendaagse kunstmagazine Circa. Huidige en recente projecten van Gurlek zijn o.m. het Unfair Project (Service Garage, Amsterdam) en Multiple Intimacy (voor de 10e Internationale Biënnale Istanbul).

Kit Hammonds (1975)
Kit Hammonds (UK) is onafhankelijk curator en schrijver. Hij richtte in 2004 met Emily Pethick Publish and be Damned op, een jaarlijks groeiende beurs en archief voor kunstenaarspublicaties, fanzines en tijdschriften. Van 2005 tot 2008 was hij curator bij de South London Gallery. Hammonds is als mentor verbonden aan de afdeling Curating Contemporary Art van het Royal College of Art. Als auteur levert Hammonds regelmatig bijdragen aan de kunsttijdschriften Art Monthly, Untitled Magazine en Tema Celeste.

Stefan Rusu (1964)
Stefan Russo (RO) is kunstenaar en curator. Hij richt zich bij voorkeur op processen en veranderingen in post-socialistische samenlevingen. Als kunstenaar houdt Rusu zich o.m. bezig met de productie van experimentele films en documentaires. Zijn recente activiteiten als curator omvatten o.m. het project Cultural Campaign (2006-2009), dat de hervormingen ten aanzien van het culturele klimaat in Moldavië als uitgangspunt heeft; Exhibition of Political Art, NOD Gallery, Praag en Museum of Art Zilina/Slowakije.

Het Invest Programma organiseert Stroom jaarlijks in het kader van de toegekende Invest subsidies. De Stroom Invest is een belangrijk instrument dat jonge, pas afgestudeerde kunstenaars in staat stelt zich verder te ontplooien, onder meer in hun actieve betrokkenheid bij de Haagse kunstwereld. Behalve deze openbare avond met lezingen, bestaat het Invest programma verder uit een programma van atelierbezoeken, presentaties en informele ontmoetingen met het doel de zichtbaarheid van Haagse kunstenaars te vergroten, reflectie op hun werk te bieden en in het verlengde daarvan de bekendheid met hun werk te stimuleren.

Lezing door Stefan Rusu
foto: Stroom Den Haag
Lezing door Susanne Altmann
foto: Stroom Den Haag
Lezing door Nazli Gurlek
foto: Stroom Den Haag
Lezing door Kit Hammonds
foto: Stroom Den Haag
Hilde de Bruijn
foto: Stroom Den Haag

foto: Stroom Den Haag

foto: Stroom Den Haag

foto: Stroom Den Haag

foto: Stroom Den Haag