Stroom Invest Weken

De PRO Stroom Invest subsidie ondersteunt jonge kunstenaars in hun ontwikkeling en is bedoeld om academieverlaters aan de stad te binden. Om de jonge kunstenaars een extra impuls te geven wordt jaarlijks het zogenaamde Stroom Invest programma georganiseerd.

Nederlandse en buitenlandse curatoren bezoeken ateliers van Haagse kunstenaars. Ook leden van de adviescommissie PRO leggen in dit kader atelierbezoeken af. Stroom zet deze contacten later breder in ten behoeve van Haagse kunstenaars door de zichtbaarheid d.m.v. tentoonstellingen, presentaties en uitwisselingen te vergroten.

Stroom Invest Week 2019
17 t/m 21 juni 2019
Voor meer inormatie: klik hier

Stroom Invest Week 2018
18 t/m 22 juni 2018
Voor meer inormatie: klik hier

Stroom Invest Week 2017
12 t/m 15 september 2017

Voor meer informatie: klik hier

Stroom Invest Week 2016
27 juni t/m 1  juli 2016

Voor meer informatie: klik hier

Stroom Invest Week 2015
1 t/m 5  juni 2015

Voor meer informatie: klik hier

Stroom Invest Week 2014
25 t/m 27  juni 2014

Voor meer informatie: klik hier

Stroom Invest Week 2013
Medio september 2013

Voor meer informatie: klik hier.

Stroom Invest Week 2012
28 t/m 31 augustus 2012

Voor meer informatie en foto's: klik hier.

Stroom Invest Week 2011
7 t/m 10 juni 2011

Voor meer informatie en verslag in foto's klik hier.

Stroom Invest Week 2010
31 mei t/m 4 juni 2010
Voor meer informatie en verslag in foto's klik hier.

Stroom Invest Week 2009
9 t/m 12 juni 2009
Voor meer informatie en verslag in foto's klik hier.

Stroom Invest Week 2008
11 t/m 13 juni 2008
Voor meer informatie en verslag in foto's klik hier.

Stroom Invest Week 2007
Voor meer informatie en verslag in foto's klik hier.