Bibliotheek: Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers) 'Luchtgebonden bouwen'

In de bibliotheek zijn regelmatig kleine presentaties naar aanleiding van nieuw verschenen publicaties, tentoonstellingen of andere activiteiten van Stroom.

26 april t/m 28 mei 2005
Locatie:
Bibliotheek Stroom Den Haag

Nederland kampt met een structureel gebrek aan bouwgrond. Hoe kan de beschikbare ruimte zo slim mogelijk gebruikt worden? In een presentatie in de bibliotheek werd door architect Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers) de potentie van het ‘Luchtgebonden Bouwen' verkend. De grond in de grote steden moet intensiever worden gebruikt, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt. Stapeling van functies of hergebruik van industrieel erfgoed bieden mogelijkheden om de stedelijkheid te vergroten. Een van de belangrijke opties voor de toekomst is het gebruik van platte daken van woon- en kantoorgebouwen als ‘bouwgrond'. Luchtgebonden bouwen kan de bestaande stad intensiveren, nieuwe vitaliteit geven en de monofunctionaliteit van een wijk doorbreken.

Eric Vreedenburgh heeft met onder andere zijn projecten in de haven van Scheveningen, het reddingsplan voor de Zwarte Madonna in het centrum van Den Haag en de ontwerpen voor Penthousing in Rotterdam en Kijkduin een aanzet gegeven tot deze aanpak. Daarnaast schreef hij samen met Ed Melet het boek ‘Luchtgebonden Bouwen - bouwen op een opgetild maaiveld' (uitgegeven door NAi Uitgevers, 2005). Deze publicatie analyseert en beschrijft de mogelijkheden en de moeilijkheden bij het realiseren van dit soort projecten aan de hand van interessante voorbeelden van het bouwen op bestaande gebouwen in binnen- en buitenland. Het zal daarmee van invloed zijn bij de vaststelling van een architectonisch en stedenbouwkundig ambitieniveau, dat nodig is om het luchtgebonden bouwen een serieuze toekomst te geven. Kortom, een belangrijk pleidooi voor een nieuw soort bouwen.

Zie ook Stroom Travel: Eric Vreedenburgh: Bovenstad op 23 april 2005

etalage bij Stroom Den Haag
foto: Stroom Den Haag
Luchtgebonden Bouwen
foto: Eric Vreedenburgh/Archipelontwerpers
Luchtgebonden Bouwen
foto: Eric Vreedenburgh/Archipelontwerpers
Luchtgebonden Bouwen
foto: Eric Vreedenburgh/Archipelontwerpers
Luchtgebonden Bouwen
foto: Eric Vreedenburgh/Archipelontwerpers