Stroom Travels: Eric Vreedenburgh: Bovenstad

In deze Stroom Travel werd de potentie van het ‘Luchtgebonden Bouwen' verkend: het benutten van plattedaken als een ‘opgetild maaiveld'. Het gaat in deze strategie niet alleen om hoogbouw of om het toevoegen van volume, maar vooral om het doorbreken van onze schrale wooncultuur. Ruimtegebrek in Nederland is vooral een gebrek aan mentale ruimte. Vanuit een patafysische houding (een patafysicus is iemand die zich met de wetenschap van denkbeeldige oplossingen bezighoudt) is het ‘Luchtgebonden Bouwen' vooral gericht op de toevalligheden en uitzonderingen die in de conventionele stad niet vaak aan bod komen. Architect Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers), tevens mede-auteur van het boek ‘Luchtgebonden Bouwen', nam de deelnemers aan deze reis mee naar een aantal projecten in uitvoering en navigeerde hen door het gedachtegoed van de bovenstad.

Deze Stroom Travel staat in het teken van de Urban Calibrator, een instrument waarmee de waarden van de omgeving gemeten en gepeild kunnen worden. Een ontonbeerlijk gereedschap voor de Stroom Travels van 2005.

Eric Vreedenburgh: Bovenstad
foto: Rob Gijsbers
Eric Vreedenburgh: Bovenstad
foto: Rob Gijsbers
Eric Vreedenburgh: Bovenstad
foto: Rob Gijsbers
Eric Vreedenburgh: Bovenstad
foto: Rob Gijsbers