Oproep inschrijving atelierbezoek Leo Delfgaauw op 18 en 19 januari 2013

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari 2013 zal Leo Delfgaauw (curator, auteur, als docent en promovendus verbonden aan Academie Minerva en Rijksuniversiteit Groningen) een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag.

AANMELDEN vóór 7 januari 2013
Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Rein Wolfs kunt u dat uiterlijk maandag 7 januari a.s. laten weten via een emailbericht aan Mischa Poppe.
Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren.

De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Leo Delfgaauw voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Korte biografie Leo Delfgaauw
Leo Delfgaauw is als docent en promovendus verbonden aan Academie Minerva (Hanzehogeschool) en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie kunstgeschiedenis in Amsterdam was hij onder meer werkzaam bij het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, als Stadsconservator in Den Haag en als conservator bij museum De Pont in Tilburg. Hij maakte tal van tentoonstellingen en van zijn hand verschenen ook veel teksten over hedendaagse kunstenaars.

Momenteel is hij verbonden aan het lectoraat Lifelong Learning in Music & the Arts en werkt aan een onderzoek naar de beroepspraktijk van oudere kunstenaars. Dit onderzoek is geïnitieerd vanuit het onderzoeksgebied Healthy Ageing en maakt deel uit van het domein Kunst als cognitie van de RuG (promotor prof.dr. Barend van Heusden). Het onderzoek richt zich op de vraag hoe het ouder worden van invloed is op de beroepspraktijk van de beeldende kunstenaar. Op welke wijze bepaalt het proces van ouder worden de artistieke praktijk? Op basis van narratief biografisch onderzoek wordt getracht zicht te krijgen op de levensloopontwikkeling van kunstenaars en op de ‘verborgen carrière' van de kunstenaar; de ontwikkeling van het onderzoek, de kennis en ervaring binnen de artistieke praktijk.