Oproep inschrijving atelierbezoek Moosje Goosen op 24 en 25 april 2014

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op donderdag 24 en vrijdag 25 april a.s. zal Moosje Goosen, kunstcriticus en researcher, een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag. Moosje Goosen's  interesse ligt o.a. bij kunstenaars die zich met taal (en de combinatie ervan met beeld) bezig houden, video/film, en artistic research.

Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Moosje Goosen kunt u dat uiterlijk dinsdag 8 april laten weten via een emailbericht aan Natascha Helmer: nhelmer@stroom.nl
Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren.

De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Moosje Goosen voorgelegd. Uit de lijst zal zij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Korte biografie
Moosje M. Goosen is a writer and researcher. As an art critic she is a regular contributor to magazines such as Frieze and Metropolis M. She has written essays for a.o. Stedelijk Museum Amsterdam, Prix de Rome, and the Royal Dutch Painting Prize. She is a writing tutor at the School of Missing Studies headed by Bik Van der Pol (MFA Sandberg Institute, Amsterdam). From September 2014 she will be conducting her PhD research on phantom limbs and absence at the Amsterdam School for Cultural Analysis (University of Amsterdam).