Oproep inschrijving atelierbezoek Hans van Houwelingen op 19 maart 2012

Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd.

Op maandag 19 maart 2012 zal beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen een aantal atelierbezoeken afleggen aan kunstenaars in Den Haag.

Aanmelden uiterlijk 11 maart a.s.
Wie geïnteresseerd is in een atelierbezoek van Hans van Houwelingen kan dat uiterlijk 11 maart a.s. laten weten via een emailbericht aan Mischa Poppe.
Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek kort te motiveren. De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Hans van Houwelingen voorgelegd. Uit de lijst zal hij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma zal worden samengesteld.

Korte biografie Hans van Houwelingen
Hans van Houwelingen (1957) volgde zijn opleiding aan de ABK Minerva in Groningen en aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn werk manifesteert zich internationaal in de vorm van interventies in de publieke ruimte, tentoonstellingen, lezingen en publicaties, waarin hij de relatie tussen kunst, politiek en omgeving onderzoekt. Hij realiseerde diverse tentoonstellingen en diverse permanente projecten in de publieke ruimte. Hij publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften. De monografie STIFF Hans van Houwelingen vs. Public Art (Artimo, 2004) biedt een overzicht van zijn projecten en teksten en uitgebreide reflectie op zijn werken. De publicatie Update beschrijft de permanente update van het Lorentzmonument in Arnhem, gedurende de tentoonstelling Sonsbeek 2008. Recent verscheen, ten tijde van zijn tentoonstelling Until it stops resembling itself bij Stroom Den Haag de publicatie Undone (Jap Sam Books 2011), met negen kritische reflecties op drie recente kunstwerken. Hans van Houwelingen woont en werkt in Amsterdam.
www.hansvanhouwelingen.nl