Oproep inschrijving atelierbezoek Nathalie Hartjes op 27 en 28 november 2015

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2015 zal Nathalie Hartjes, directeur van het platform voor visuele cultuur MAMA te Rotterdam, een aantal atelierbezoeken afleggen bij kunstenaars in Den Haag.

Zij is geïnteresseerd in kunstenaars die zich richten op video-, performance- en installatiekunst, en meer algemeen in kunstenaars met een multi-disciplinaire praktijk. De interesse gaat vooral uit naar praktijken en werkwijzen die zijn gebaseerd op ‘ongoing narratives', een langere verhaallijn die zich ontvouwt in meerdere disciplines en projecten. Waarbij een project op zichzelf staat maar ook kan worden opgevat als momentopname van een groter narratief dat zich ontwikkelt en evolueert. Een praktijk waarin bijvoorbeeld een autonome sculptuur kan figureren in een videowerk, of waarin plastisch werk kan worden ingezet als decor voor een performance.

Als u geïnteresseerd bent in een atelierbezoek van Nathalie Hartjes kunt u dat uiterlijk maandag 9 november a.s. laten weten via een email bericht aan Natascha Helmer: nhelmer@stroom.nl

Wij vragen u daarbij om uw interesse voor het bezoek te motiveren (als email te versturen of als bijgevoegd Word-document). De binnengekomen reacties worden samen met suggesties vanuit Stroom aan Nathalie Hartjes voorgelegd. Uit de lijst zal zij een keuze maken op basis waarvan het bezoekprogramma wordt samengesteld. U ontvangt alleen een bericht wanneer u door de curator bent geselecteerd voor een atelierbezoek.

Beknopte biografie Nathalie Hartjes
Nathalie Hartjes (NL) is directeur van MAMA, platform voor visuele cultuur te Rotterdam. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tot voor kort werkte ze bij de Appel arts centre, aanvankelijk als coördinator van het Curatorial Programme, waarnaast ze al snel betrokken raakte bij de ontwikkeling van het Gallerist Programme dat ze coördineerde vanaf de oprichting in 2012. Van 2014-2015 was ze artistiek directeur van Nieuwe Vide in Haarlem. Ze was algemeen coördinator van Comité van Roosendaal en werkte voor Witte de With, Center for Contemporary Art te Rotterdam in diverse functies. Nathalie Hartjes schrijft incidenteel over kunst en publiceert fictie wanneer de kans zich voordoet.

Over het atelierbezoekprogramma
Stroom nodigt sinds 2006 regelmatig curatoren, kunstenaars en critici uit binnen- en buitenland uit om atelierbezoeken af te leggen bij Haagse kunstenaars. Het atelierbezoek biedt de kunstenaar de gelegenheid om zich met zijn/ haar werk te presenteren. Het vormt een gelegenheid tot opbouwende kritische reflectie op het werk in een gedachtenwisseling met een gekwalificeerde expert. En in het verlengde hiervan wordt natuurlijk de bekendheid met het werk gestimuleerd. Wanneer u op de mailinglijst geplaatst wil worden voor deze maandelijkse open oproep kunt u dit laten weten in een e-mail naar het volgend mailadres: nhelmer@stroom.nl
 
Verwacht atelierbezoek in december 2015
Nick Aikens, curator Van Abbemuseum Eindhoven
Meer info: www.vanabbemuseum.nl