Quickscan Stedenbouw (2009-2010)

Quickscan Stedenbouw (september 2009 - januari 2010) is uitgevoerd in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur ten behoeve van de Nulmeting Stedenbouw.

Om de pdf te downloaden: klik hier


INHOUDSOPGAVE

Inleiding (Willemijn Lofvers, Francien van Westrenen)
Quickscans
1. Voedsel / Annechien Meier
2. Groen / Ralph Kämena
3. Pluricultuur / Ergün Erkoçu
4. Publiek domein / Leeke Reinders
5. Transformatie / Corine Keus en Nanne Verbruggen
6. Tussentijd / Iris Schutten
7. Nieuwe media / Hicham Khalidi
8. Mobiliteit / Boris Hocks
Bottom-up rules / Verslag
Robert-Jan de Kort
Colofon


omslag (vormgeving Thonik, Amsterdam)