Pomp Pump

Geluids-cd (60 min.) van Remco Scha en Van Lagestein, gemaakt in het kader van het project De Haagse Beek. Curator was Krijn Giezen. Bij het project waren verder betrokken Herman de Vries en Ian Hamilton Finlay.

Remko Scha: "Sinds het droogvallen van de oorspronkelijke bron wordt de Haagse Beek in stand gehouden door een kunsthart. Halverwege het trajekt van Kijkduin naar de Hofvijver, bij de Houtrustbrug, bevindt zich een gemaal dat water uit het Afvoerkanaal in de Beek pompt. Ik stel voor om dit bemalingsproces via geluidsopnamen hoorbaar te maken.
Om nodeloze geluidsoverlast te voorkomen, wil ik dit idee niet vorm geven door middel van van een "geluidssculptuur" in de openbare ruimte. Het lijkt me juister om mensen in staat te stellen deze klanken tot zich te nemen op de plaats en de tijd die ze daar zelf voor kiezen.
"

Een soundbite is te horen via: http://iaaa.nl/music/pump.html