Opdrachten bij politiebureaus

Diverse politiebureaus in Den Haag

In de periode 1992-1995 was Stroom bij de nieuwbouw van 6 politiebureaus betrokken en in dit verband werden ca 18 schetsopdrachten gegeven. Het was gebruikelijk dat de betrokken architect, de gemeentelijke coördinator en vertegenwoordigers van het politiecorps bij de gehele procedure betrokken werden. Van belang natuurlijk was ook (de ligging van) het gebouw, wat mede bepalend was voor het feit of er een werk voor binnen of buiten werd ontworpen.

Albert Goederond, 'Gietijzeren beer' (politiebureau Aaltje Noordewierstraat)