Neel Korteweg - De Groene Leidraad

Transvaal Den Haag

Door de afbraak van huizenblokken ontstond er in de omgeving van de Pretoriusschool stedenbouwkundig een ongelukkig gebied met een niet logische doorlooproute. Neel Korteweg werd bij de inrichting betrokken en zorgde dat er langs de wandelroute zeven lantaarnpalen met spaarlamp werden geplaatst waaraan een wit stalen raster in de lengte van die route. Het was de bedoeling dat snelgroeiende klimop er een groene wand van zou maken; ondanks herhaalde pogingen kreeg die echter geen gelegenheid om aan te slaan.