Shinkichi Tajiri

Nassauplein Den Haag

Toen Stroom om een advies werd gevraagd voor een op te richten herinneringsmonument, suggereerde zij de beeldhouwer Tajiri, die sinds 1956 in Nederland woont en werkt. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog maakte Tajiri een serie krijgers en strijders. Door de opdracht van VVDM en AVNM ging hij terug in de tijd en liet zich anno 1996 tot een nieuwe serie werken inspireren. De ‘Wachter' vertegenwoordigt het veranderde inzicht wat betreft het leger. Tajiri: ‘Iemand die goed oplet en die zijn land zal verdedigen als het nodig is.'

De opdracht is een initiatief van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen, Algemene Vereniging Nederlandse Militairen en ministerie van Defensie.