Evelien van Vugt, 2000

Basisschool Onze Wereld, Brandtstraat 87, Den Haag

Bij de basisschool Onze Wereld in Transvaal ging het om de afscheiding tussen het schoolplein en de tuinen/achtergevels van de woningen er naast. Het was een bescheiden opdracht waarvoor beeldend kunstenaar en vormgever Evelien van Vugt een 32-meter lange aluminium schutting van 2 meter hoog ontwierp met daarop gemonteerd een foto van de bovenste verdieping van de achtergevels. Wanneer je op enige afstand naar de schutting kijkt, zie je een verdubbeling van de werkelijkheid. Want boven het beeld van de schutting steekt de werkelijkheid uit: het bovengedeelte van de achtergevels. Zo is is de situatie nu, maar straks als de hele straat is afgebroken en er nieuwe huizen staan, is deze schutting een herinnering aan de veelvormige detaillering die mensen in de loop van de tijd aan hun woningen construeren.