Babette Wagenvoort, 2005

Basisschool De Buutplaats, Hoefkade 677, Den Haag

'Zo verkruimelt het koekje' is een kunstproject dat Babette Wagenvoort maakte voor de nieuwbouw van basisschool 'De Buutplaats' in de Haagse Schilderswijk.

Op de website www.nieuwenederlandsespreekwoorden.nl verzamelde Babette een half jaar lang spreekwoorden uit alle mogelijke talen die - vertaald naar het Nederlands - nieuwe Nederlandse spreekwoorden zouden kunnen worden.

De criteria die ze bij haar keuze van een spreekwoord hanteerde luidden: het spreekwoord komt (nog) niet voor in de Nederlandse taal, het moet tot de verbeelding spreken en het zou wellicht de Nederlandse taal en cultuur kunnen verrijken.

De uiteindelijke lijst van 117 spreekwoorden uit meer dan 20 talen vormde een selectie uit de grote hoeveelheid spreekwoorden die Babette aangereikt kreeg via internet, email, in gesprek met ouders van De Buutplaats en via vrienden, familie en kennissen.

Babette koos uit deze lijst 27 teksten, die ze illustreerde en waarvan bijna veertig emaille borden gemaakt werden, die verspreid door basisschool 'De Buutplaats' werden opgehangen. Deze rood-witte borden zijn op zichzelf staande beeldverhalen geworden, waarvan de herkomst er niet meer toe doet. Het valt nog te bezien of de kinderen van 'De Buutplaats', die opgroeien met deze - soms erg mysterieuze of poëtische - teksten ze ook als spreekwoorden gaan gebruiken. Maar mocht dat het geval zijn, dan worden deze teksten ook echt Nieuwe Nederlandse Spreekwoorden.

Beeldend kunstenaar Babette Wagenvoort (1970) woont en werkt in Den Haag en werd opgeleid aan de AKI (Enschede) en aan de Royal College of Art in Londen. Voor meer informatie kijk op www.babettewagenvoort.com

Extra financiële ondersteuning: Mondriaan Stichting.

Babette Wagenvoort
foto: Stroom Den Haag