Erna Nijman - Bronzen beeld met zitplaatsen

Politiebureau Laak, Den Haag

Rekening houdend met de geschiedenis van deze locatie, het slachthuisterrein, de bomen die er stonden en de kenmerken van het politiewerk, ontwierp Erna Nijman een bronzen beeld van drie meter hoog dat iets wegheeft van een kale boom, tevens doet denken aan een ruggegraat met stevige wervels en tegelijk dienst doet als bank.