Beeldende kunst in het stadhuis

Stadhuis, Spui 70, Den Haag

Gezien de architectuur van het nieuwe stadhuis aan het Spui leende zich maar een beperkt aantal plekken in het gebouw voor toepassing van beeldende kunst. Uiteindelijk werd gekozen voor werken van: Marin Kasimir, Fortuyn/O'Brien en Ben van Os.

Stroom vond het van belang dat de beeldende kunst zich niet voor zou doen als een reeks van incidenten, maar een vorm van samenhang heeft en het gebouw in visueel opzicht niet bestrijdt. Vanuit Stroom werden de voorstellen geformuleerd en voorgelegd aan de gemeente en de betrokken architect Richard Meier. De voorkeur voor een hedendaags panorama was geïnspireerd op het 17e-eeuwse panoramische Haagse landschap van de schilder Jan van Goyen in de oude raadzaal aan de Groenmarkt.

Ook het thema representatie was een belangrijk uitgangspunt. Een locatie als het stadhuis is een te betekenisvolle plek om er niet ook betekenisvolle kunst te introduceren. In het stadhuis concentreren zich allerlei taken en functies waarmee de burger in al zijn levensfasen te maken heeft.

Het stadhuis is het politieke en maatschappelijke centrum van de stad en vormt daarmee de afspiegeling van alles wat er in Den Haag aan de orde komt. Het werkgroeplid Ronald van Tienhoven leverde een belangrijke bijdrage aan dit concept. Naast de werken in de publieksruimten zijn in de bestuurskolom op de verdiepingen van de burgemeester en wethouders schilderijen en foto's van Haagse kunstenaars gehangen.

Marin Kasimir
Fortuyn/O'Brien
Ben van Os