Robert Zandvliet, 2006

Lyceum Ypenburg, Laan van Deelen 5, Den Haag

Het nieuwe gebouw van het Lyceum Ypenburg (voorheen Atlas College) werd ontworpen door DP6 en voorziet in een enorme hoeveelheid lockers voor de leerlingen, verspreid over alle verdiepingen. Ze zijn geplaatst in de wanden die de klaslokalen scheiden van de galerijen langs de vide en zijn vanuit het hele gebouw goed te zien. Aan kunstenaar Robert Zandvliet werd gevraagd een opvallend ontwerp te maken voor deze lockerwanden. Zandvliet geniet als schilder nationale en internationale bekendheid, dit was de eerste keer dat hij voor een dergelijke opdracht werd gevraagd.

Zandvliet heeft een grafisch patroon ontworpen van brede zwart-witte banen dat over het raster van de lockerwanden ligt en in het oppervlak van de deuren werd gefreesd. De precieze loop van de banen verschilt per segment, soms steekt er alleen een diagonaal over terwijl er ergens anders een bochtig knooppunt is van in elkaar gevlochten strepen. Daar waar de wanden over een aantal verdiepingen te zien zijn lopen de banen van beneden naar boven door. De kracht van Zandvliets ontwerp is echter dat het patroon zich als het ware vastzet op je netvlies, zodat je de afzonderlijke delen - ook als je niet het overzicht hebt - als een verbindende factor in het gebouw ervaart.

Robert Zandvliet, Lyceum Ypenburg