Herdenkingsmonument Haags Slavernijverleden

Den Haag (locatie nog niet bekend)

"Door te herdenken en te vieren, staan wij stil bij onze geschiedenis." 

Dit waren de woorden van toenmalig wethouder Bert van Alphen, toen in december 2019 door de Haagse gemeenteraad een motie werd aangenomen over de totstandkoming van een monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. Met het Herdenkingsmonument wil de stad bijdragen aan het collectief bewustzijn, waar de erfenis van het koloniaal- en slavernijverleden in de stad om vraagt. In 2021 vroeg de gemeente aan Stroom Den Haag, als expertisecentrum op het gebied van dergelijke kunstprojecten, om de mogelijkheden te onderzoeken voor het oprichten van een Herdenkingsmonument Haags Slavernijverleden.

De eerste stap daartoe was de benoeming van Peggy Wijntuin als projectleider. Zij is initiatiefnemer van het Slavernijmonument Rotterdam (2013) en van het onderzoek naar het slavernij- en koloniaalverleden van Rotterdam (2020). Haar ervaring blijkt van grote waarde bij het maatwerk waar de totstandkoming van een dergelijk kunstwerk om vraagt. Wijntuin heeft in Den Haag allereerst in kaart gebracht welke personen belangrijk zijn voor de opdracht, de organisatie en/of vorm. De gesprekspartners zijn tegelijkertijd de ambassadeurs van het toekomstig monument. Uit hun midden is de Adviescommissie Herdenking Haags Slavernijverleden voortgekomen: Lisette van den Berg, Marian Markelo, Lionel Martijn, Edwin Reijntjes, Henry Timisela, Amber Toorop en Annet Zondervan (voorzitter). Deze commissie brengt binnen afzienbare tijd een advies uit.

Wordt vervolgd.....

Foto 1 rechter kolom:
Adviescommissie Herdenking Haags Slavernijverleden, vlnr op de foto: Annet Zondervan (voorzitter), Lionel Martijn, Amber Toorop, Edwin Reijntjes, Marian Markelo, Henry Timisela. Afwezig op de foto commissielid: Lisette van den Berg


BEKIJK OOK:
>> Stroom in de Pers
>> Peggy Wijntuin per 1 februari 2022 projectleider Herdenkingsmonument Haags Slavernijverleden
>> Selectie boeken in de Stroom bibliotheek over Slavernij & Dekolononisatie 
>> Ons slavernijverleden staat ook dit jaar volop in de schijnwerpers, De Volkskrant, 11 februari 2021
Een lijst met leestips samengesteld door Wim Bossema

Er zijn in Nederland vijf Slavernijmonumenten (in Amsterdam in het Oosterpark en op het Surinameplein, in Middelburg,  Rotterdam en Haarlemmermeer) - en drie in voorbereiding (voor Den Haag, Utrecht en Vlissingen).

Adviescommissie Herdenking Haags Slavernijverleden (vlnr: zie tekst linker kolom)
foto: Pierre Zylstra, courtesy Stroom Den Haag
Bijeenkomst november 2022, Stroom Den Haag
foto: Mylène Siegers, courtesy Stroom Den Haag
Bijeenkomst november 2022, Stroom Den Haag (presentatie onderoeksresultaten Valika Smeulders)
foto: Mylène Siegers, courtesy Stroom Den Haag
Bijeenkomst november 2022, Stroom Den Haag
foto: Mylène Siegers, courtesy Stroom Den Haag
Ambassadeursborrel, september 2022, Stroom Den Haag
foto: Pierre Zylstra, courtesy Stroom Den Haag
Ambassadeursborrel, september 2022, Stroom Den Haag
foto: Pierre Zylstra, courtesy Stroom Den Haag
Slavernijmonument Rotterdam door Alex da Silva, 2013
foto: ANP
Nationaal Monument Slavernijverleden door Erwin de Vries, Oosterpark, Amsterdam, 2002
foto: Arthena (Wikimedia Commons)
Monument van Besef, Surinameplein, Amsterdam door Henry Renfurm, 2003
foto: Iris Dik
Slavernijmonument Middelburg door Hedi Bogaers, 2005
foto: Vincent de Boer
Slavernijmonument Haarlemmermeer door Joost van den Toorn i.s.m. Karwan Fatah (tekst), 2018