Merijn Bolink, 2017

Kindcentrum Kosmos, Withuysstraat 2, Den Haag

Locatie: Kindcentrum Kosmos, Withuysstraat 2, Den Haag
Officiële opening: 25 januari 2017


Kunstenaar Merijn Bolink maakte een aantal mobielen geïnspireerd door tekeningen van de leerlingen van de school. Ter ere van de opening is een schetskladblok gemaakt, dat aan alle leerlingen is gegeven.

'Wist je dat oneven getallen zwaarder zijn dan de even?' De logica van kinderen is vaak onnavolgbaar en uniek. Merijn Bolink heeft zich hierdoor laten leiden en de leerlingen van Kindcentrum Kosmos in een aantal workshops gevraagd na te denken over een aantal abstracte begrippen zoals taal, rekenen, religie en de natuur. Dit mondde uit in meer dan honderd tekeningen van de leerlingen. Merijn nam de tekeningen mee naar z'n atelier en probeerde ze om te zetten in beelden en materialen. Met stokken, touwen en gewichtjes maakte hij hiervan mobielen en hing ze op in de open ruimtes van de school. Het resultaat is een bonte stoet van objecten die een interne logica vertegenwoordigen van de leerlingen en de kunstenaar. De schetsen worden gebundeld in een kladblok en zullen in de toekomst nog meer stof tot nadenken opleveren.

Workshops Merijn Bolink
Het verzoek van de school aan de kunstenaar was om ook de scholieren te betrekken in de ontwikkeling van het ontwerp. In het oude schoolgebouw gaf de kunstenaar acht workshops waaraan het overgrote deel van de scholieren uit alle groepen deelnam. In deze workshops werd kinderen gevraagd ideeën en uitgangspunten te bedenken die met het thema evenwicht te maken hebben en die op één of andere manier zouden kunnen bijdragen aan het ontwerp van het kunstwerk. De workshops leverden een bonte verzameling schetsen en tekeningen op. Een aantal van de ideeën en voorstellen was van grote invloed op het uiteindelijke ontwerp van de mobielen.

Merijn Bolink, Mobielen bij Kindcentrum Kosmos, 2017
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Merijn Bolink, Mobielen bij Kindcentrum Kosmos, 2017
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Merijn Bolink, het schetskladblok en de originele tekening die op de omslag staat
foto: Vincent de Boer, courtesy Stroom Den Haag
Merijn Bolink, Mobielen bij Kindcentrum Kosmos, 2017
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Merijn Bolink, Mobielen bij Kindcentrum Kosmos
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Merijn Bolink, Mobielen bij Kindcentrum Kosmos, 2017
foto: Sander Foederer, courtesy Stroom Den Haag
Schets leerling (Amir) en uiteindelijk resultaat (rechtsonder)
Schets leerling (Noa Ritmeester)
Schets leerling (Layla Meij)