Auke de Vries 'After the Rain/Slow Speed Paradise'

Op zaterdag 18 februari 2006 ontving Auke de Vries de Cultuurprijs van de stad Den Haag 2005 en vond tevens de opening plaats van diens tentoonstelling ‘After the Rain/Slow Speed Paradise'.

Auke de Vries krijgt deze prestigieuze onderscheiding voor ‘zijn uitzonderlijke prestaties als kunstenaar en zijn belang voor de faam van Den Haag als cultuurstad'. De prijs bestaat uit een sculptuur van de kunstenaar Pierluigi Pompei en een geldbedrag van € 25.000, dat moet worden bestemd voor de realisering van een kunstproject. Dit heeft geresulteerd in het boek ‘Photo Archive Auke de Vries' en de tentoonstelling ‘After the Rain/Slow Speed Paradise' bij Stroom Den Haag.

Auke de Vries is zeer bekend vanwege de beelden die hij voor de openbare ruimte heeft ontworpen in Nederland en daar buiten. De tentoonstelling bij Stroom belicht een minder bekend facet van zijn kunstenaarschap, namelijk zijn ideeën en projecten op het gebied van landschapsontwikkeling en stedenbouw. Auke de Vries presenteert twee projecten, voor Südraum Leipzig en voor Istanbul, door middel van installaties, sculpturen, foto's en (wand)tekeningen. Hiermee toont hij nadrukkelijk zijn betrokkenheid bij specifieke sociaalhistorische en ruimtelijke situaties. Voor Istanbul ontwierp hij een sculptuur waarmee hij kritiek uit op het grote architecturale verschil tussen de sloppenwijken en de plaza's ('After the Rain'). Voor Südraum Leipzig, een door bruinkoolwinning kaalgeslagen gebied, ontwikkelde hij met ‘Slow Speed Paradise' een visie voor herstel. Deze bevat ideeën die tot doel hebben anderen te inspireren om op een creatieve, minder vanzelfsprekende manier naar het landschap te kijken; en die niet zozeer in een autonoom kunstwerk resulteren.

In het kader van zijn tentoonstelling gaf Auke de Vries twee lezingen:
'Schaal', 22 februari 2006
'Slow Speed Paradise', 15 maart 2006

Twee publicaties Auke de Vries:
- ‘Photo Archive Auke de Vries'; inspiratieboek dat de kunstenaar met het prijzengeld heeft gemaakt.
- ‘After the Rain/Slow Speed Paradise'; publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling met tekstbijdragen van Fulya Erdemci, Martien de Vletter en Arno van Roosmalen.

Webdossier Auke de Vries

Auke de Vries bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Auke de Vries bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Auke de Vries bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Auke de Vries bij Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard