Ton Schuttelaar: 'for this great fire'

Voor haar projectruimte aan de Toussaintkade heeft Stroom Den Haag kunstenaar Ton Schuttelaar (1972) uitgenodigd. Schuttelaar is bedenker en organisator van het project ‘Atelier als Supermedium' waarvoor hij zijn atelier in de periferie van Den Haag ombouwde tot museale ruimte. Parallel daaraan, maar zeker niet los daarvan, heeft hij een eigen kunstenaarspraktijk. In beide hoedanigheden houdt hij zich bezig met het tentoonstellen, de status van objecten, de omstandigheden waaronder zich betekenis vormt, de relatie tussen ruimte en programma.

Het ruwe materiaal voor zijn tentoonstelling ‘for this great fire' is een archief van tienduizenden foto's dat Schuttelaar in enkele maanden heeft aangelegd. Daaruit heeft hij enkele foto's geselecteerd op basis van maatschappelijke, sociaal economische en religieuze regels. De foto's zijn op hun beurt aanleiding tot objecten, meest ready-mades. Het draait in ‘for this great fire' niet om de artistieke waarde van deze tentoongestelde objecten. Strikt genomen is er in de ruimte niets te zien dat op zichzelf de moeite waard zou zijn. Het zijn de losse elementen, het triviale, herkenbare karakter van de objecten, die in de context van de installatie een meerwaarde krijgen, tot nadere beschouwing dwingen en vragen oproepen.

Op 19 oktober vindt aansluitend op de opening aan de Toussaintkade om 20.00 uur aan de Sammersweg 2, Den Haag/Rijswijk, de opening plaats van Atelier als Supermedium # 09 ‘Printed Circuit'.
Om 19.30 uur. uur vertrekt er een bus vanaf Stroom, Toussaintkade naar de Sammersweg. Om 23.00 uur brengt een bus de bezoekers terug naar het centrum van Den Haag.

Website Atelier als Supermedium.

Ton Schuttelaar: overzicht tentoonstelling Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Ton Schuttelaar: overzicht tentoonstelling Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Ton Schuttelaar: overzicht tentoonstelling Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Ton Schuttelaar: overzicht tentoonstelling Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Ton Schuttelaar: overzicht tentoonstelling Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard
Ton Schuttelaar: overzicht tentoonstelling Stroom Den Haag
foto: Rob Kollaard