Culture of Control

3 oktober t/m 13 december 2015
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag en andere locaties

Gedurende tien weken staat Stroom Den Haag in het teken van controle: van nudging en zelfsurveillance tot terugpratende koelkasten en militaire stedenbouw. Geen dystopische scenario's of opgeheven vingers, maar oprechte interesse in een fenomeen dat op allerlei manieren invloed uitoefent op ons leven en de stad. Met kunst, scenografie, film, ontwerp en reflectie onderzoekt, bespeelt en kantelt Culture of Control gekende en ongekende controlemechanismen. Stroom Den Haag werkt hiervoor samen met een groot aantal personen en organisaties, zoals AFFR, ICX, Platform-Scenography en Open!

Woensdag 11 maart 2015, 20-22 uur
Culture of Control: avond in samenwerking met Platform Scenography
Tijdens een gezamenlijke avond van Stroom Den Haag en Platform Scenography wordt het thema van 'Culture of Control' verder verdiept vanuit scenografie, ontwerp en criminologie.

3 oktober t/m 13 december 2015

SHOW MORE
Locatie: Stroom Den Haag
Centraal in deze periode staat SHOW MORE, een video-installatie van Bruno Listopad en Nikola Kneževi? over zelf-objectivering via online broadcasting. Stroom daagde choreograaf Bruno Listopad en architect/kunstenaar Nikola Kneževi? uit om te reflecteren op de groeiende invloed van controle op ons persoonlijke leven. In plaats van het individu zoals gebruikelijk te presenteren als louter slachtoffer van bespiedende bedrijven en overheden, laten Listopad en Kneževi? individuen zien die de controle over hun publieke representatie juist in eigen hand proberen te houden.

3 oktober t/m 3 december 2015
Den Haag. Stad zonder muren?
Locatie: etalage Stroom Den Haag
In de etalage van Stroom maakt architect Floris van der Zee een presentatie over stedelijke verdedigingstechnieken zoals muren, grachten en wallen, aan de hand van historische en actuele voorbeelden, zoals Europol en ICC.

Zondag 11 oktober 2015, 18.15-19.45 uur
(film start om 20.15 uur)
Controle in de film
Locatie: Lantaren-Venster Rotterdam

Het Architectuur Film Festival Rotterdam en Stroom Den Haag organiseren samen een interview- en filmavond waarin aan de hand van filmfragmenten onze omgang met diverse controlesystemen getoond en besproken wordt, van de Koude Oorlog tot hedendaagse inbreuken op onze privacy en risico-analyses van misdaden voordat ze gepleegd zijn. Saskia van Stein (directeur Bureau Europa) gaat in gesprek met Monique Koemans (criminoloog en historicus), Juha van 't Zelfde (curator en researcher) en Francesco Garutti (redacteur en curator). Aansluitend wordt Ex Machina getoond.

Donderdag 5 november 2015, 10-17 uur (publiek welkom: 12-17 uur)
Anna Moreno: Publieke les
Locatie: Stroom Den Haag

Kunstenaar Anna Moreno verhuist haar klaslokaal in de KABK voor één dag naar de tentoonstelling SHOW MORE, om les te geven aan studenten Artistic Research (en geïnteresseerde bezoekers).

Dinsdag 10 november 2015, 19.30 uur
Meet Up: Ben Hayes (Statewatch) & Christopher Soghoian (ACLU): Meet up
Locatie:  Het Nutshuis, Den Haag
Aanmelden: http://bit.ly/1O8zRsj

Ben Hayes en Christopher Soghoian gaan in gesprek met het aanwezige publiek over een van de grootste hedendaagse uitdagingen: hoeveel en welk type veiligheid we nodig hebben zonder onze fundamentele vrijheden op te geven. Georganiseerd door: Human Security Collective, The Hague International Center for Civic Hacks, Partos, Border Sessions en Stroom Den Haag.

Maandag 23 november 2015, 15- 20 uur
Action Research naar de werking van controle
Locatie: De Internationale Zone van Den Haag
Hoe werkt controle eigenlijk? Of beter gezegd hoe werkt de vormgeving van controle in de stad? Platform-Scenography zet scenografisch denken in om controle te ontmaskeren, te ontrafelen of juist te veroorzaken en te versterken. Eind november organiseert het platform een dag in Den Haag voor ontwerpers, scenografen, onderzoekers en kunstenaars waarin onder meer de werking van gebouwen van Europol en ICC en de Internationale Zone als gebied worden ontleed.
>> lees hier een verslag

Woensdag 25 november 2015, 20 uur
Constant Dullaart: lezing 'Balconism, neoliberal lulz and resurrected armies'
Locatie: Stroom Den Haag

Het werk van Constant Dullaart gaat vaak over veranderende controle mechanismen in de ‘online' wereld. Hij gebruikt internet voornamelijk als een alternatieve ruimte voor presentatie en (mis)representatie. Zijn vaak politieke benadering levert kritiek op de controle die het bedrijfsleven uitoefent op de manier waarop wij naar de wereld kijken, en op de manier waarop wij passief hun taalgebruik overnemen. Dullaart zal onder meer spreken over zijn 'balconism-manifest', dat begint als volgt: 'We are all outside on the balcony now. Standing on a platform made out of a tweet into corporate versions of public space.'

Zondag 22 november 2015, 15 uur
Rondleiding SHOW MORE
Locatie: Stroom Den Haag
Bruno Listopad en Nikola Kneževi? geven een rondleiding door de tentoonstelling.

Zaterdag 12 en 13 december 2015, 12-17 uur
Presentaties Disorderly Group Behaviour
Locatie: Stroom Den Haag
Nikola Kneževi?, Céline Talens, Katinka de Jonge, Abla elBahrawi en Elmo Vermijs presenteren in het slotweekend van SHOW MORE hun onderzoek naar onordelijk groepsgedrag in de openbare ruimte.

Open!
In 2004 verscheen het eerste Open! cahier met als onderwerp (in)security. Nu iets meer dan 10 jaar later blikt (inmiddels) online platform Open! terug en vooruit op het thema veiligheid en controle met een serie nieuwe artikelen en kunstenaarsbijdragen van:
- Jorinde Seijdel
- Marc Schuilenburg & Rik Peeters
- Michael Seeman

- Claire Birchall
- Elian Somers
- Abla Bahrawy

Woensdag 23 september 2015, 20 uur
Secret Cinema
Een geheime film op en geheime locatie tijdens de Top Secret Cinema @ Den Haag die i.s.m. AFFR georganiseerd wordt.

Met dank aan:
Culture of Control wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en de Gemeente Den Haag.

Afbeelding op flyer: Jillian Mayer ‘How to hide from cameras'
http://www.jillianmayer.net

'Culture of Control' flyer
foto: Jillian Mayer ‘How to hide from cameras’ / US ambassade Den Haag | design: Autobahn
Bruno Listopad en Nikola Knežević, SHOW MORE (still), 2015
foto: courtesy the artists
Stad zonder muren? Etalage bij Stroom Den Haag
AFFR flyer
Constant Dullaart: 'Balconism, neoliberal lulz and resurrected armies'