Atelier Naar Scheveningen

Publicatie ACTIE SCH: Actie(s) voor Scheveningen Bad
>> lees online
Programmaschema Actie(s) voor Scheveningen Bad >> lees online

Er zijn in de afgelopen jaren veel plannen gemaakt voor de verbetering van Scheveningen Bad, maar vaak waren deze grootschalig en gericht op ingrijpende sloop en nieuwbouw. Los van de vraag of dat de meest wenselijke benadering is, ontbreekt daarvoor momenteel simpelweg het geld, zowel bij publieke als de private sector. De vraag is dan ook of Scheveningen Bad verbeterd kan worden zonder mega-investeringen. Oftewel: wat kan vandaag en morgen gedaan worden om Scheveningen nieuw elan te geven als aantrekkelijke badplaats?

Om deze vraag te beantwoorden startte Stroom Den Haag in de zomer van 2011 Atelier Naar Scheveningen waarin een interdisciplinair team van zes deelnemers zich gebogen heeft over deze vraag. Dat waren stedenbouwers Han Dijk (Posad), Arjan Harbers (Topotronic) en Marcel Musch (MUS/TUe), architect en schrijver Klaske Havik (terristories), trendanalist Kai van Hasselt (Shinsekai Analysis) en gebiedsontwikkelaar Coen-Martijn Hofland (SITE urban development). In plaats van op een grootschalig plan, richtte het Atelier zich op een analyse van stedenbouw, architectuur, openbare ruimte, programma, functionaliteit, ondernemerschap en beeldkwaliteit. Ook zijn vergelijkingen gemaakt met badplaatsen elders. De analyse leidde tot een aantal mogelijke acties: acties die op korte termijn en zonder mega-investeringen ondernomen kunnen worden en die grotere ontwikkelingen in gang kunnen zetten.
 
Parallel aan het atelier vond de onderzoek- en ontwerp studio Public Realm van de TU Delft  plaats. De negen studenten die deelnamen aan deze Studio richtten zich eveneens op de kwaliteit van de publieke ruimte in Scheveningen. De voorstellen die in gaan op de situatie in Scheveningen Bad zijn ook in de publicatie Actie(s) voor Scheveningen Bad opgenomen.
 
Publicatie: ACTIE SCH: Actie(s) voor Scheveningen Bad
De publicatie met achtergrondartikelen, analyses, visualisaties en de beschrijving van de acties is hier online te lezen.
>> klik hier

Programmaschema Actie(s) voor Scheveningen Bad
De acties zijn samengevat in een programmaschema dat online te lezen is.
>> klik hier


De Actie(s) voor Scheveningen Bad zijn gepresenteerd tijdens ADHD XI: Pierewaaien op 5 maart 2013.

ACTIE SCH: Actie(s) voor Scheveningen Bad
foto: Vormgeving: Collective Works (Peter Zuiderwijk & Karin Mientjes)
ACTIE SCH: Actie(s) voor Scheveningen Bad
foto: Vormgeving: Collective Works (Peter Zuiderwijk & Karin Mientjes)