Positions: Afterlives

doorlopend programma 2023–2024

Positions is de programmalijn van Stroom waarbij Haagse kunstenaars en hun hedendaagse kunstpraktijken centraal staan. Met Positions: Afterlives introduceert Stroom een evenementenreeks waarbinnen kunstenaars de doorwerking van het Nederlandse en Haagse koloniale verleden verbeelden. Welke factoren, verhalen en systemen geven onze huidige leefomgeving en realiteit vorm en hoe werken deze erfenissen door in het heden? Oftewel, wat zijn de afterlives van het Haagse koloniale verleden?  

Dit jaar markeert in Nederland 150 jaar dat er een einde kwam aan de slavernij. In 1873 brak men met de mensonterende reeks wetten die tot stand kwam in Den Haag. Wat zijn de hedendaagse effecten van 400 jaar koloniaal beleid op ons culturele archief, die de sporen van deze geschiedenis draagt? Het ‘culturele archief' is een term bedacht door onderzoeker en schrijver Gloria Wekker, om de veelvormige cultuur te beschrijven van cultureel aanvaarde normen, gedrag en omgangsvormen zoals deze tot uiting komen in de media, politiek, het onderwijs en de populaire cultuur.  

Positions: Afterlives verkent hoe kunstenaars in de hofstad gestalte geven aan de ervaringen en realiteiten die voortkomen uit de gewelddadige slavernijgeschiedenis. Hoe herinneren we collectieve trauma's? Op welke wijze kan het stilstaan bij deze geschiedenis - via kunst - tegelijkertijd ruimte maken voor gezamenlijkheid? 

Doorlopend programma
Het programma krijgt vorm in publieksevenementen, filmavonden en andere presentaties bij Stroom. Hiervoor worden kunstenaars uitgenodigd om via hun werk perspectieven en (her)vertellingen te presenteren, in een wisselwerking tussen persoonlijke en collectieve geschiedenissen en speculaties op de toekomst.  

Museumnacht Den Haag 2023
7 oktober 2023

Sarojini Lewis
24 november 2023

Travis Gertruida

24 januari 2024

Ruben La Cruz & Karolien Helweg
12 april 2024

Sabine Groenewegen
16 mei 2024


Museumnacht 2023
foto: Alex Schröder
Museumnacht 2023
foto: Alex Schröder
Museumnacht 2023
foto: Alex Schröder
Positions: Afterlives x Travis Geertruida, januari 2024
foto: Dana LaMonda