De Ambassade van de Noordzee

1 maart t/m 29 juni 2018
www.ambassadevandenoordzee.nl

"De zee verwondert en voedt ons, en roert zich altijd, op allerlei manieren. Met de Ambassade van de Noordzee geven we een stem aan de onzichtbare belangen van vissen, vogels en algen. En we onderzoeken de rol en invloed van diverse andere deelnemers in en rond de zee: wat zeggen de windmolens, vissers en havens?"

In de Ambassade van de Noordzee krijgen de dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem. Van 1 maart en 28 juni wordt in de Ambassade gebouwd en gewerkt aan een pleidooi namens de Noordzee. Het proces is te volgen op www.ambassadevandenoordzee.nl en is begonnen met een oproep aan mensen om moties in te dienen. Op 29 juni 2018 wordt het pleidooi gepresenteerd in Den Haag en overhandigd aan de Tweede Kamer.

Activiteiten tijdens De Dingen
bij Stroom Den Haag
De Ambassade van de Noordzee houdt drie sessies bij Stroom Den Haag, waarin de moties voor de Noordzee worden gepresenteerd en in een parlementaire setting een stem wordt gegeven aan de dingen, dieren en mensen die een rol spelen in en rond de Noordzee.

Maandag 16 april 2018, 16:00 - 19:00 uur
De Ambassade van de Noordzee
Zitting #1: Wie zijn de Dingen?

Locatie: Stroom Den Haag
Voertaal: Nederlands
In de eerste (besloten) zitting gaan we alle deelnemers in en rond de Noordzee in kaart brengen. De leden van de zitting krijgen de opdracht om, als tolken van de Dingen, uit hun midden 5 vaste vertegenwoordigers te kiezen. Die 5 vertegenwoordigers, zoals bijvoorbeeld 'de vis' of 'de alg', hebben in april, mei en juni een vaste plek tijdens alle zittingen, wat betekent dat hun perspectief een belangrijk onderdeel zal vormen van het pleidooi dat op 29 juni wordt uitgesproken.
* Op verzoek kan je de zitting wel als publiek bijwonen. Aanmelden kan via saar@ambassadevandenoordzee.nl

Dinsdag 17 april 2018, 16:00 - 20:00 uur

De Ambassade van de Noordzee
Zitting #2: Openbare Zitting

Locatie: Stroom Den Haag
Voertaal: Nederlands

Aanmelden via: saar@ambassadevandenoordzee.nl

Tijdens deze eerste openbare zitting van de Ambassade van de Noordzee bespreken we de moties en wensen die al zijn ingediend, bijvoorbeeld namens de Doggersbank, Toekomstige Generaties mens, de Bruinvis, of de Alg. Daarnaast wordt in deze zitting gewerkt aan nieuwe moties en wensen namens de Dieren, Dingen en Mensen in en rond de Noordzee. Als gast ben je tegelijk deelnemer aan de zitting en werk je mee aan het pleidooi namens de Noordzee dat op 29 juni wordt gepresenteerd in Den Haag. De zitting start om 16:00 uur en eindigt om 19:00 uur. Daarna gaan we samen eten tot 20:00 uur.

Donderdag 26 april 2018, 16:00 - 19:00 uur

De Ambassade van de Noordzee
Zitting #3: Wat willen de Dingen in het pleidooi?

Locatie: Stroom Den Haag
Voertaal: Nederlands
Tijdens deze (besloten) zitting worden de moties besproken, gecategoriseerd en eventueel geselecteerd voor verdere uitwerking. De groep werkt aan een samenvatting van wensen en moties en formuleren de (onderzoeks)opdracht voor de maand mei. Aan deze opdracht wordt gewerkt door een groep van circa 10 mensen.
* Op verzoek kan je de zitting wel als publiek bijwonen. Aanmelden kan via saar@ambassadevandenoordzee.nl

Partners:

De Ambassade van de Noordzee is een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation, The Pink Pony Express and Waag Society.

Met steun van:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds en samenwerkingen met Studio Alloy, Jasper van den Berg, Partizan Publik, Andrea Simmelink en Jasmine De Bruycker. Objecten samengesteld door Tjallien Walma van der Molen.

De Ambassade van de Noordzee
Octopus vulgaris, Mally's Lamp, Doggersbank
foto: © Udo van Dongen
Blauwtipje, De Grote Slak, Doggersbank
foto: © Udo van Dongen
Noorzeestrand
foto: © Mart Smit
De Dingen
foto: design: The Rodina