Excavating the Ellipsis

colloquium en boeklancering 

Vrijdag 16 en zaterdag 17 februari 2024
New Delhi (IN)
Graag registreren via Prins Claus Fonds


Conflictorium presenteert i.s.m. het Prins Claus Fonds Excavating the Ellipsis: een tweedaags colloquium dat ingaat op de vraag: "Hoe bouwen we veerkrachtige en empathische kunstinfrastructuren?". Het evenement bouwt voort op een meerjarige samenwerking met Stroom en de gezamenlijke publicatie Elephant in the Room: Infrastructures of Signaling in the Arts en het symposium A Call to Open Calls.

Doel van de bijeenkomst in New Delhi is om de huidige patronen en hiaten in de kunstinfrastructuren te herkennen. Het beoogt een breed scala aan belanghebbenden samen te brengen, waaronder kunstenaars, bestuurders, cultuurproducenten en financiers, om de rol van zorg binnen kunst-ecosystemen te bespreken. Alexandra LandrĂ©, artistiek directeur van Stroom neemt deel aan de paneldiscussie.  

Stroom heeft eerder i.s.m. Conflictorium en in het kader van het uitwisselingsprogramma Our House, your Home zelf een aantal infrastructurele kwesties aan de orde gesteld in de publicatie Elephant in the Room: Infrastructures of Signaling in the Arts. Hierin wordt de vraag gesteld of een open call in de kunsten echt open is of uitgedaagd wordt door zijn eigen protocollen en  vooroordelen. De publicatie wordt op 17 februari tijdens het colloquium gelanceerd en is ook bij Stroom verkrijgbaar. 

Excavating the Ellipsis bestaat verder uit workshops, een panel talk, een speed date en een performance. Op het programma staat ook de lancering van het door het Fonds ontwikkelde handboek voor het schrijven van aanvragen, Funding Demystifiedfoto: Stroom Den Haag