Slow urbanism: testcase Erasmusveld

presentaties en debat

Woensdag 29 juni 2011, 17:30 uur
Locatie: Het Magazijn, Esperantoplein 19, Den Haag
Toegang gratis


Slow urbanism is een vorm van stads- en gebiedsontwikkeling die lijkt op tuinieren: het vergt geduld, aandacht, terughoudendheid en juiste timing. Het Erasmusveld in Den Haag leent zich bij uitstek voor deze benadering. Het gebied is een restruimte met volkstuinen en sportvelden, ingeklemd tussen vinex-wijk Wateringseveld en wederopbouwwijk Morgenstond in het zuiden van Den Haag. Dit soort restgebieden kan van grote waarde zijn voor de omliggende wijken, door energie te leveren, afval te composteren en voorzieningen te bieden die elders niet voor handen zijn. In een compact en afwisselend programma geven diverse sprekers uit de architectuur, stedenbouw en beeldende kunst hun visie op Erasmusveld en de kansen die zij in dit gebied zien. Een debat en een borrel sluiten de avond af.

Door de financiƫle crisis heeft de gemeente Den Haag de eigen investeringen in een aantal stedenbouwkundige ontwikkeltrajecten op een laag pitje moeten zetten. Dit geldt ook voor Erasmusveld. Dat is jammer, omdat er diverse plannen zijn die dit gebied een unieke toekomst zouden kunnen bieden. Want vanuit gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, kunst en voedsel gedacht is Erasmusveld een unieke en kansrijke wijk. Juist duurzaamheid zou onafhankelijk moeten zijn van economische golfbewegingen, aangezien het geen luxe is, maar noodzaak. Stroom en Groenlicht zien volop kansen in en rond een duurzaam Erasmusveld. Als onderdeel van het programma 'Foodprint. Voedsel voor de stad' organiseert Stroom Den Haag er najaar 2011 een publieksmanifestatie op locatie, met kunst, design en architectuur die gaan over eten, duurzaamheid, betrokkenheid en de leefbare stad. Woensdag 29 juni is hiervan alvast een voorproef te zien.
 
Stichting Groenlicht geeft haar visie op de ontwikkeling van Erasmusveld, waarin energie en een slim beheer van bronnen en stromen een prominente rol spelen, maar ook de wisselwerking van ecologie en vastgoedontwikkeling. Sprekers zijn Tom Weghorst (TCN), Ronald Cozijn (TEBODIN), Denis Oudendijk (Refunc), Peter de Rooden (Stroom Den Haag). Tenslotte wordt de zaal onder leiding van Hans Kuiper uitgenodigd mee te denken over kansen voor Erasmusveld en hoe deze te realiseren.

Het programma komt tot stand in samenwerking met Stichting Groenlicht en het Haags Milieucentrum.