PITCH! qenep en atelier Duiker 0.26

PITCH! is een platform voor jonge architecten en beginnende bureaus uit Den Haag. Vier keer per jaar krijgen zij op PITCH!-avonden de kans om hun visies, projecten en ambities te presenteren. Voor deze avond zijn acht jonge architecten en ontwerpers uitgenodigd: Job Nieman, Sebas Veldhuisen, Janneke van der Velden en Roelant ten Kate van ‘qenep architectuur en productontwikkeling' en Roel de Ruiter, Chris Woltjes, Jano van Gils en Klaske Havik van ‘atelier Duiker 0.26'. Zij hebben voor deze avond niet zozeer een presentatie van ontwerpen gepland alswel een zoektocht naar de noodzaak in architectuur. Onder de titel "Maak het even" worden kunstenaars, architecten en ontwerpers uitgedaagd mee te werken aan een gebouw dat er de volgende ochtend opeens staat.

Volgens de ontwerpers van qenep en atelier Duiker 0.26 wordt de huidige Nederlandse ontwerpwereld gekenmerkt door een overdaad aan beschouwingen en publicaties over de gebouwde omgeving. Het aanbod is rijker en gevarieerder dan ooit. Het aantal tentoonstellingen en debatten in het Nederlandse taalgebied alleen al is te groot om ooit bezocht te kunnen worden. Het ontwerpen lijkt belangrijker dan het bouwen en maken en het produceren van plannen is een activiteit op zichzelf geworden. De ontwerpersmarkt is verzadigd en ontwerpers werken in de marge van wat er werkelijk toe doet. Subsidies circuleren binnen een gesloten markt en het bouwbesluit besluit zichzelf. Een deel van de ontwerpers wordt onrustig omdat de trein maar doordendert, een ander deel sluit ogen en oren en voedt de stroom met meer. Is deze stroom nog te ontstijgen? Kan afstand worden genomen van beschouwing? Kunnen wij af en toe uit de trein stappen en zonder vooraf vastgestelde regels, zonder subsidies en opdrachtgevers een plan realiseren dat er werkelijk toe doet? Kunnen we zonder de hete adem van fondsen en opdrachtgevers in onze nek, zonder bouwbesluit en aanbesteding, werkelijk iets MAKEN?

Om de beurt zullen de acht ontwerpers in één minuut uiteenzetten wat volgens hen de noodzaak in architectuur is. Ze laten vervolgens zien wat ze die week zonder vergunningen en zonder budget in één dag hebben gebouwd. De avond wordt afgesloten met een stadswandeling langs de verschillende bouwlocaties, waar het publiek de gelegenheid krijgt door te bouwen aan de werken.

PITCH! wordt mede mogelijk gemaakt door Haag Wonen Kristal.

Archief PITCH presentaties


foto: Stroom Den Haag

foto: Stroom Den Haag

foto: Stroom Den Haag