Mobiele Stedenbouw ‘In de Tussentijd’

Een serie workshops en een symposium in samenspraak met wooncorporatie Vestia Scheveningen.
Slagwoorden: Tussentijd, Wonen en Jongeren, de Kleine Haven.

Kunnen plekken in de stad worden benut voor tijdelijke functies? Naar aanleiding van een concrete pilot in Scheveningen - studentenhuisvesting in tijdelijke en mobiele woningen voor 5 jaar - werden mogelijkheden en kansen onderzocht, zowel in concrete zin - juridisch, bouwtechnisch, ontwerpprogrammatisch - als in bredere culturele zin: welke doelgroepen zijn te interesseren en hoe kan het denken over mobiele stedenbouw de praktijk van ontwerpen en van het wonen beïnvloeden? Vier architecten werden ieder geassisteerd door vijf studenten om in een korte tijd intensief een aantal opties uit te werken. De presentatie ervan vond plaats in een afsluitend symposium.

Deze workshop vond plaats van 1 oktober tot 30 november 2004, in het kader van de manifestatie 'De Zee, het Strand en de Haven'.