START UP 2: besloten bijeenkomst voor KABK alumni

Vrijdag 22 april 2016, 16:00-20:00 uur
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag

Voertaal: Engels

Speciale bijeenkomst voor alumni van de KABK over het tentoonstellen van werk gezien vanuit het perspectief van de kunstenaar, curator en ontwerper: You Display, I Display, We Display*.

Stroom Den Haag organiseert samen met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) een tweede START UP meeting. In deze bijeenkomst worden diverse aspecten van het tonen van werk belicht. Dit doen we door aan te sluiten bij de vorige en de in opbouw zijnde expositie van Stroom t.w. Display Show en Another Reality. After Lina Bo Bardi. Francien van Westrenen (programmamaker Stroom) zal kort toelichting geven op deze tentoonstellingen en de daarmee samenhangende publieke transformatieperiode. Vervolgens zal Wendelien van Oldenborgh (kunstenaar) haar gedachten over tentoonstellen met ons delen a.d.h.v. haar werk Lina Bo Bardi. The Didactic Room in de expositie. Tenslotte zal Herman Verkerk (EventArchitectuur, Hoofd KABK interieurarchitectuur) voorbeelden geven van strategieën die hij hanteert bij het ontwerpen van tentoonstellingen en in gesprek gaan met kunstenaars over de presentatie RESET in Milaan die in het kader van de Salone del Mobile plaatsvindt.

PROGRAMMA
16.00 - 16.15 uur: Inloop
16.15 - 16.30 uur: Francien van Westrenen
16.30 - 17.15 uur: Wendelien van Oldenborgh
17.15 - 18.35 uur: Herman Verkerk (o.a. in gesprek met kunstenaars over RESET Milaan)
18.35 - 20.00 uur: Soep met brood

START UP 2 biedt een informatief, interessant en inspirerend programma voor startende kunstenaars. De bijeenkomst stelt hen tevens in de gelegenheid om kennis, ervaring en inzicht te delen en biedt de mogelijkheid om de mensen achter de organisaties te ontmoeten.

* You Display, I Display, We Display, article in CURA magazine, issue 20, fall 2015 >> lees het artikel online

View of MASP in 1973 showing the Lina Bo Bardi easels in use
foto: © Luis Hassaka, courtesy of MASP collection
View MASP Art Gallery at Avenida Paulista, 1970, Instituto Lina Bo Bardi and Pietro Maria
foto: © Paolo Gasparini