Informatiebijeenkomst Haagse Kunstenaars

Maandag 11 januari 2010, 14.00 tot 16.30 uur
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1 - 9


Ieder jaar organiseert Stroom Den Haag een bijeenkomst met als doel Haagse kunstenaars te informeren over een of meerdere aspecten van haar beleid.

Digitaal Platform
Dit jaar wordt o.a. een voorstel gepresenteerd voor een nieuwe overlegstructuur. Mede op basis van de informatiebijeenkomst van vorig jaar en van feedback vanuit het werkveld stellen wij voor om een digitaal platform te lanceren met de structuur van een weblog. Ter voorbereiding hierop willen we je vragen om:
(a) na te denken over welke informatiebehoefte je hebt m.b.t. jouw beroepspraktijk
(b) of je zin hebt, geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan de redactie van dit weblog.
Je kunt je hiervoor bij Connie van Driel aanmelden.

Stimulerende activiteiten
Verder staan deze middag de stimulerende activiteiten centraal, die Stroom heeft ontwikkeld ten behoeve van de Haagse kunst en kunstenaars. Deze laten een grote diversiteit zien, zijn toegesneden op behoeften en situaties en spelen veelal in op de actualiteit. Stroom wil twee specifieke activiteiten speciale aandacht geven:
- De onderzoeksopdracht die Stroom aan de architect Sebas Veldhuisen heeft gegeven.
Het onderzoek dat Veldhuisen (terristories) in samenwerking met Ra├║l Wallaart heeft gedaan gaat over het bieden van alternatieven en oplossingen voor beheersmatige aspecten in (tijdelijke) atelierpanden op het gebied van energie, water, opslag e.d. Sebas Veldhuisen zal over het onderzoek en de resultaten een presentatie geven.
- De nieuwe serie Premiumpublicaties
Van iedere kunstenaar die de afgelopen jaren een Premiumsubsidie ontving wordt een compacte publicatie gemaakt. De eerste vijf in een reeks zullen deze middag worden aangeboden aan Benno Tempel, directeur Gemeentemuseum Den Haag.

Programma van deze middag:
14.00 uur: Inloop
14.15 uur: Voorstel Digitaal Platform (plus vragen en discussie)
15.15 uur: Toelichting Stimulerende Activiteiten
15.45 uur: Onderzoek Sebas Veldhuisen
16.15 uur: Presentatie Premiumpublicaties (de eerste exemplaren worden aangeboden aan Benno Tempel, directeur Gemeentemuseum Den Haag)
16.30 uur: Afsluiting

Benno Tempel ontvangt eerste Premiumboekjes
foto: Stroom Den Haag
De eerste vijf Stroom Premiumpublicaties
foto: Stroom Den Haag
Informatiemiddag 11 januari 2010
foto: Stroom Den Haag
presentatie Sebas Veldhuisen
foto: Stroom Den Haag