Informatiebijeenkomst voor Haagse kunstenaars

Woensdag 14 september 2011, 16-18 uur
Locatie: Hogewal 1-9, Den Haag
Reserveren: info@stroom.nl of tel: 070-3658985


Ieder jaar organiseert Stroom Den Haag een bijeenkomst met als doel Haagse kunstenaars te informeren over en te betrekken bij één of meerdere aspecten van haar beleid. De informatiebijeenkomst staat dit jaar in het teken van de introductie van twee nieuwe digitale media: de website AtelierAntwoord en het weblog Jegens & Tevens. Deze platforms zijn samen met deskundige en enthousiaste mensen ontwikkeld en bieden de Haagse kunstenaars een rijk en informatief platform. Ze functioneren echter pas optimaal wanneer ze ook vanuit het veld worden gevoed.
                             
PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG
15:45 uur: inloop
16:00 uur: presentaties door vier atelierpanden
17:00 uur: achtergrond en introductie AtelierAntwoord
17:15 uur: achtergrond en introductie Jegens & Tevens
18:00 uur: afsluiting en borrel

Website AtelierAntwoord
Stroom Den Haag voert een atelierbeleid uit dat gericht is op goede en betaalbare ateliers voor professionele kunstenaars. Daarbij begeleidt en ondersteunt Stroom kunstenaars niet alleen financieel, maar ook in de vorm van dienstverlening, kennisdeling en inspiratie. In het kader van dit beleid en op basis van gesprekken met het veld is een website ontwikkeld die kunstenaars handreikingen biedt om (tijdelijke) atelierpanden en ruimtes beter te kunnen beheren. De website AtelierAntwoord ontsluit een verzameling kennis, oplossingen, voorbeelden, checklists, procedures, relevante contacten en links, en nog veel meer. Deze praktische informatie kan aangevuld worden met de ervaringen van de kunstenaars zelf op het gebied van atelierbeheer, zodat de website steeds wordt voorzien van actuele informatie en nieuwe ideeën.
www.atelierantwoord.nl

Weblog Jegens & Tevens
In de informatiebijeenkomst van vorig jaar is al aandacht besteed aan het ontwikkelen van een nieuwe overlegstructuur als opvolger van het HOKV (Haags Overleg Kunstenaars Verenigingen) in een digitale vorm. Dit is het nieuwe weblog Jegens & Tevens geworden, een platform voor en door alle kunstenaars en andere professionals in de Haagse beeldende kunstwereld. Het weblog biedt niet alleen informatie over uiteenlopende onderwerpen, agenda's, oproepen, reviews, reportages e.d., maar is nadrukkelijk ook een plek voor debat en opinie. Iedereen wordt van harte uitgenodigd tekst en beeld aan te leveren, te reageren op geplaatste artikelen of een opinie te geven.
www.jegensentevens.nl

Presentaties door atelierpanden

Naast de introductie van de website zullen deze middag vier atelierpanden (De Besturing, LSD9, Locatie Z en Billytown) een korte presentatie geven hoe zij het beheer van hun pand oppakken, welke activiteiten zij organiseren en hun eventuele plannen voor toekomst toelichten.

Citaat: Rozemarijn Lucassen
AtelierAntwoord
Citaat: Arno van Roosmalen
Citaat: Hicham Khalidi
Citaat: Hicham Khalidi
Citaat: Lisa van Bommel