PITCH! mama-architecten en MIXD

Pitcher: Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds voor Architectuur

Tijdens de PITCH!-avonden krijgen jonge architecten en beginnende bureaus uit Den Haag de gelegenheid hun visies, projecten en ambities te presenteren. Veel van deze ontwerpers hebben een interdisciplinaire benadering en werken vanuit een conceptuele invalshoek of met een sterk maatschappelijk engagement.

Andries Micke van het ontwerpbureau Mixd wil de maatschappij veranderen met behulp van teksten, architectuur, ontwerp en beeldende kunst. Mixd wil de betekenisloosheid, de onverschilligheid bestrijden door te zoeken naar het betekenisvolle, zowel in Westerse als Oosterse culturen. Mixd wil ontwerpen maken met culturele en maatschappelijke functies en hierbij ook milieubewust zijn. Mixd wil noch winstgevend zijn, noch aan liefdadigheid doen. Mixd wil onafhankelijk en kritisch zijn op de regelgeving van landen en bedrijven in Europa in het belang van de democratie, om faciliteiten te scheppen voor kunstenaars binnen het politieke besluitvormingsproces. Mixd is jong en wil wat. Ze wil zelfs een heleboel!
www.Mixd.nl

mama-architecten (Marie Le Mahieu, Marchel Ruygrok) heeft eveneens een zeer doelgerichte blik, maar meer beperkt van scope. Waar Mixd een bijdrage wil leveren aan de oplossing van mondiale vraagstukken, houdt mama zich vooral bezig met particuliere opdrachten. Mama speurt daarbij actief naar vrije bouwlocaties om samen met klant/opdrachtgever en ontwikkelaar tot heel specifieke, op maat gesneden architectuur te komen. Mama probeert op deze wijze zelf opdrachten te creƫren, daagt opdrachtgevers en ontwikkelaars uit om zich buiten de gebaande paden te begeven en wil zo bijdragen aan de ontwikkeling van buitengewone projecten.
www.mama-architecten.nl

Sponsor Haag Wonen Kristal

Archief PITCH presentaties

PITCH! mama-architecten en MIXD
foto: Stroom Den Haag
PITCH! mama-architecten en MIXD
foto: Stroom Den Haag
PITCH! mama-architecten en MIXD
foto: Stroom Den Haag
PITCH! mama-architecten en MIXD
foto: Stroom Den Haag
Mixd: Schetsontwerp t.b.v. renovatie schoolgebouw i.s.m In Situ Architecten
mama-architecten: Steigereiland Amsterdam IJburg