Sam Durant: Is destruction creative?

A discussion of the Defaced Monuments project

De registratie van de gehele lezing van Sam Durant is op dvd te bekijken in de bibliotheek van Stroom Den Haag.

woensdag 1 oktober 2008
Aanvang: 20 uur
Locatie: Hogewal 1-9
Voertaal: Engels

In het oeuvre van de Amerikaanse kunstenaar Sam Durant vormt het monument een terugkerend motief. Voor de tentoonstelling Since we last spoke about monuments bij Stroom Den Haag toont hij voor het eerst materiaal uit het project 'Defaced Monuments'. Deze database bestaat uit een groeiend digitaal archief van standbeelden, sculpturen, gedenktekens, bakens en monumenten die al dan niet opzettelijk zijn veranderd, beschadigd of vernietigd als politiek statement of tijdens een politiek protest. In zijn lezing gaat Sam Durant uitvoerig in op 'Defaced Monuments', en zal hij zijn visie ten aanzien van de (on)mogelijkheid van het hedendaags monument geven.

Defaced Monuments
In het spel van de geschiedenis markeren monumenten de scheiding tussen winnaars en verliezers, alsook de tijdelijke aard en de voorlopige configuratie van die geschiedenis. Uit de botsing tussen zelfrepresentaties en politieke claims komt een grote hoeveelheid verminkte lichamen en ontsierde voetstukken voort, van monumenten die onthoofd zijn, omvergeworpen, opgeblazen, machteloos, gebarend in de richting van een onduidelijke toekomst. De database verzamelt het historische bewijs van de wederzijdse agressie tussen ideologische meerderheden en groepen die weggelaten zijn uit de versie van de geschiedenis zoals die wordt beleden door monumenten. 'Defaced Monuments' produceert een wereldwijde tabel van pogingen om de heersende orde der dingen te veranderen.
Link naar website Sam Durant Defaced Monuments

Sam Durant (1961) richt zich met name op historische, maatschappelijke en politieke onderwerpen, en wordt daarbij gevoed door een kritische houding ten opzichte van de Verenigde Staten. Recent viel zijn bijdrage aan de tentoonstelling ‘Memorial to the Iraq War' (2007, ICA, Londen) op: 'Proposal for Iraq War Memorial, Symbolic Transposition of effects of war in Iraq to the U.S. and England'. In 2005 presenteerde hij in de Paula Cooper Gallery in New York zijn 'Proposal for White and Indian Dead Monuments Transposition, Washington D.C.' In Nederland is werk van Sam Durant o.a. te zien op de gevel en in het gebouw van het Openbaar Ministerie in Arnhem (in opdracht van Rijksbouwmeester).

Hij hanteert middelen als het verplaatsen, 'verschalen' of het uitvoeren in andere materialen om de betekenis van een object te veranderen. Deze 'strategie' heeft hij sinds het midden van de jaren '90 toegepast in werken die refereren aan onderwerpen als modernistische architectuur, het Altamont festival, Kurt Cobain, Gordon Matta-Clark, en Robert Smithson. Maar een belangrijke focus is het monument.

Meer over
Since we last spoke about monuments.

Met dank aan: Mondriaan Stichting, Amerikaanse Ambassade Den Haag. Partner: Kosmopolis Den Haag.

Sam Durant, Defaced Monuments Project
Sam Durant, Proposal for White and Indian Dead Monuments Transposition, Washington D.C, Paula Cooper Gallery, New York, NY, 2005
Sam Durant, No Lie Can Live Forever, OM Arnhem, 2006