START UP 1 - netwerk, informatie en dialoog

Woensdag 3 juni 2015, 16.00 - 22.00 uur
Locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag

Voertaal: Engels


Op woensdag 3 juni organiseert Stroom Den Haag in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten een inspirerend en informatief programma voor en over startende kunstenaars. Daarbij staan ontwikkelingen in de beroepspraktijk centraal en de betekenis die KABK en Stroom kunnen hebben voor jonge kunstenaars in de stad. Aansluitend geven diverse buitenlandse curatoren en critici een presentatie. De kans om voor startende kunstenaars om het internationale netwerk te versterken!
Het programma bestaat uit een interactief middaggedeelte (16-18 uur) en een presentatie-avond (20-22 uur); deze worden verbonden door een eenvoudige maaltijd op locatie (18-20 uur).

Presentaties en idee-uitwisseling jonge kunstenaars
16.00 - 18.00 uur

Het middagprogramma voor kunstenaars en autonoom vormgevers die recent zijn afgestudeerd aan de KABK richt zich op de eerste jaren van de beroepspraktijk. Presentaties door Floris Kaayk, Pia Louwerens en Gabriël Holysz, Haagse kunstenaars met een uiteenlopende beroepspraktijk, worden afgewisseld met gesprekken over tendensen in de beroepspraktijk, de mogelijkheden en behoeftes die daarmee samenhangen en de betekenis die Stroom, KABK en eventueel andere organisaties en instanties voor startende kunstenaars hebben of zouden kunnen hebben.
Het programma biedt de gelegenheid om kennis, ervaring en inzicht te delen. En om de mensen achter de organisaties te ontmoeten. Voor Stroom en de KABK is het erg belangrijk om de wensen en behoeften van recent afgestudeerde kunstenaars in kaart te brengen, want daarop wordt het beleid voor de toekomst afgestemd.
De middag heeft een interactief karakter.
Van 18 tot 19.30 uur is er een eenvoudige maar voedzame maaltijd voor de aanwezigen.

Presentaties Invest Conferentie
20.00 - 22.00 uur

's Avonds vindt de gespreksavond in het kader van de Stroom Invest Conferentie 2015 plaats. Tien curatoren uit binnen- en buitenland presenteren zich onder leiding van Eelco van der Lingen (directeur Nest) aan het publiek. Aanwezigen kunnen na afloop persoonlijk met ze kennismaken. De Invest Conferentie is verbonden met de PRO Invest subsidie, een belangrijk instrument dat jonge, pas afgestudeerde kunstenaars in staat stelt zich verder te ontwikkelen, onder meer in hun actieve betrokkenheid bij de Haagse kunstwereld.

Tussen de bovenstaande programma-onderdelen wordt in kunstenaarsinitiatief Quartair een maaltijd aangeboden.

Bij Stroom kan voor en na de programma's de tentoonstelling Counting on People van Neïl Beloufa worden bezocht.