Informatiebijeenkomst voor Haagse kunstenaars 2006

Ieder jaar organiseert Stroom Den Haag een bijeenkomst met als doel om Haagse kunstenaars te informeren over een aspect van haar beleid. De bijeenkomst op 21 november aanstaande staat in het teken van het beleid van Stroom ten aanzien van het Haagse kunstklimaat. Wat doet Stroom om dit te versterken, en de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars te vergroten?

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar activiteiten die niet voor iedereen direct zichtbaar zijn maar wel bijdragen aan een bloeiend kunstklimaat; denk daarbij aan uitwisselingen, atelierbezoeken en curatorenprogramma's. In dat kader zijn er twee presentaties. Heidi Vogel van de artist-in-residence organisatie Trans Artists spreekt over gastateliers in een stedelijke omgeving, John Prop, curator van de manifestatie Polderlicht, heeft intensief gebruik gemaakt van het documentatiebestand van Stroom.

Verder staat het subsidiestelsel op de agenda. Waar loopt men tegenaan bij het schrijven van een aanvraag? Wat wordt van kunstenaars verwacht? Welke aanpassingen behoeft het nieuwe subsidiestelsel na het eerste jaar waarin het heeft gefunctioneerd?

Wij hebben kunstenaars en organisatoren uitgenodigd die het afgelopen jaar subsidie hebben ontvangen in het kader van de PRO- of SPOT-regeling. Zij zullen hun kunstproject, initiatief, reis, publicatie of onderzoek nader toelichten. Daarmee ontstaat een goed beeld van de breedte, gevarieerdheid en mogelijkheden van het subsidiestelsel van Stroom.
Stroom is benieuwd naar reacties uit het veld.

Tenslotte besteden we aandacht aan het documentatiebestand. Wat doet Stroom eraan om de zichtbaarheid en het gebruiksgemak ervan te verbeteren? Tevens is er een presentatie van de volledig vernieuwde website www.haagsekunstenaars.nl.

Programma:
14.00 uur:
Inloop
14.15 uur:
Inleiding Arno van Roosmalen, directeur Stroom
14.30 uur:
Presentaties van: Heidi Vogel (gastateliers in een stedelijke omgeving), John Prop (manifestatie Polderlicht)
15:00 uur:
Presentaties van toegekende aanvragen:
Bas de Boer (filmproject ‘Cardboard Cowboy'), Arnoud Dijkstra, Marius Lut (groepstentoonstelling 'Naked and may be sexy'), Robin Ineke (publicatie 'Islamic Gothic'), Sara Rajaei (deelname aan project ‘Routes ...reports from the land of dreams'), Marie-José Sondeijker (programma Galerie West), Annechien Meier ('De mobiele volkstuinen' - drie projecten)
16:00 uur:
Pauze
16:15 uur:
Toelichting subsidiestelsel en documentatiebestand
17:00 uur:
Afsluiting en borrel

Informatiebijeenkomst Haagse kunstenaars
foto: Stroom Den Haag
Informatiebijeenkomst Haagse kunstenaars
foto: Stroom Den Haag
Informatiebijeenkomst Haagse kunstenaars
foto: Stroom Den Haag
Informatiebijeenkomst Haagse kunstenaars
foto: Stroom Den Haag